Nové vedenia SEPS s Maďarskom sú v komerčnej prevádzke

6. 4. 2021

Dvojica nových vedení s Maďarskom na trase Gabčíkovo – Gönyu a Rimavská Sobota – Sajóivánka má za sebou úspešnú kolaudáciu. Prenosová kapacita dlhodobo preťažovaného cezhraničného profilu sa vďaka tomu zvýšila na úroveň 2100 MW.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Po štyroch rokoch od podpisu projektovej zmluvy medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Maďarska, spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a MAVIR, boli v pondelok (5. apríla 2021) uvedené do komerčnej prevádzky dve nové vedenia (2x400 kV) Gabčíkovo - Gönyű - Veľký Ďur a (2x400 kV) Rimavská Sobota – Sajóivánka.

Posilnenie prenosového profilu s Maďarskom sa stalo skutočnosťou

Riziko výskytu kritických záťažových stavov na profile s Maďarskom sa tým výrazne zníži. Súčasne sa zvýšia objemy cezhraničnej obchodovateľnej kapacity. „Vďaka týmto čerstvo sprevádzkovaným prenosovým vedeniam bude, okrem iného, možné pripájať do elektrizačnej sústavy nové obnoviteľné zdroje energie a zvýši sa aj bezpečnosť vyvedenia výkonu z atómovej elektrárne Mochovce,“ vysvetlil na dnešnej tlačovej konferencii predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SEPS Peter Dovhun.

Riešenie pre odstránenie úzkeho miesta na cezhraničnom profile s Maďarskom sa podarilo zrealizovať po dvoch dekádach bilaterálneho plánovania. „Naše nové slovensko-maďarské prepojovacie vedenia – počnúc od Gönyű v západnom Maďarsku a od Sajóivánky na východnej hranici – sú dôležité nielen pre rovnováhu maďarskej elektrizačnej sústavy,“ uviedol András Biczók, predseda predstavenstva spoločnosti MAVIR. „Spolupráca získa v nasledujúcich desaťročiach ešte významnejšiu úlohu, a to nielen v rámci štátnych hraníc, ale aj medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, ako aj národných distribučných sústav.“

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Dôležitým prínosom je aj zvýšenie bezpečnosti pre vyvedenie výkonu z jadrovej elektrárne Mochovce a VD Gabčíkovo. „Nové vedenia nám významne pomôžu dostať našu energiu z Mochoviec tam, kde bude najviac potrebná,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

Ako sme informovali už v pondelok, ukončením stop-stavu dosiahne voľný inštalovaný výkon v elektrizačnej sústave SR hodnotu 1837 MW. Pre Západoslovenskú distribučnú predstavuje z pohľadu priepustnosti hodnota voľného inštalovaného výkonu 478 MW, pre Stredoslovenskú distribučnú je vyčlenených 587 MW a pre Východoslovenskú distribučnú 279 MW. Na úrovni prevádzkovateľa prenosovej sústavy, SEPS, ide o 493 MW. 

Pre nové fotovoltické a veterné elektrárne je vyčlenených pre každú distribučnú spoločnosť 50 MW. V prípade potreby je možné tento základný objem navýšiť v zmysle dohodnutého postupu, pričom strop pre celú SR predstavuje 407 MW. „Ide o dostatočný limit pre všetkých výrobcov, ktorí majú záujem pripojiť sa do siete. Pre predstavu je to limit, ktorý, ak by sa naplnil, umožnil by 200 000 domácnostiam na Slovensku spotrebu zelenej energie,“ poznamenal štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. „Hlavnou snahou bude, aby Slovensko naplnilo ciele z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a pomohlo k naplneniu klimaticky neutrálnej Európy.“

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Už po dokončení tretieho mochoveckého bloku sa očakáva, že Slovensko sa stane čistým vývozcom elektriny. Termín fyzikálneho spúšťania bloku sa približuje. „Momentálne očakávame, že k zavezeniu paliva by mohlo dôjsť koncom septembra, najneskôr začiatkom októbra,“ oznámil Karol Galek, štátny tajomník MH SR. „Máme tu pozitívne odozvy aj od nezávislého Úradu jadrového dozoru SR, ktorý je v tomto prípade stavebným úradom.“ Následne by mala prebehnúť skúšobná prevádzka a energetické spúšťanie bloku. „Jej ukončenie môže byť koncom tohto roka, najneskôr začiatkom budúceho,“ dodal.

Cezhraničná prenosová kapacita na profile s Maďarskom sa takmer zdvojnásobila

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať