Nové pravidlá pre IMS. Rezort hospodárstva ukázal návrh vyhlášky

14. 8. 2023

Nová vyhláška definuje novú kategóriu koncového odberateľa. Distribučná spoločnosť bude povinná inštalovať IMS do jeho odberného miesta najneskôr 4 mesiace od podania žiadosti za predpokladu, že budú splnené technické podmienky pre spoľahlivú prevádzku zariadenia.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predstavilo návrh vyhlášky, ktorá upravuje postup v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov (IMS). Nový právny predpis určuje podmienky prístupu k meraným údajom a súčasne aktualizuje postupy pre komunikáciu údajov z IMS na jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou.

Pripravovaná sekundárna legislatíva z dielne MH SR je transpozíciou smernice EÚ ešte z roku 2019 o spoločných pravidlách pre trh s elektrinou (2019/944), ktorá vstúpila do účinnosti pred dvoma rokmi. Návrh vyhlášky predložil rezort na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone o energetike (251/2012). Do prípravy sa mohla zapojiť aj verejnosť vo forme zaslania pripomienok a návrhov. V závere minulého týždňa spustil rezort hospodárstva riadne medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), ktoré potrvá do 4. septembra 2023. Vyhláška by mala vstúpiť do účinnosti od 1. októbra 2023.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať