Niektorí odberatelia elektriny dostanú naspäť časť poplatkov

23. 8. 2023

Tým, ktorí neboli prvé štyri mesiace tohto roka zaradení medzi zraniteľných odberateľov, sa spätne vykompenzuje rast vybraných regulovaných poplatkov. Štát to vyjde na 144 miliónov eur.

Zdroj: Freepik

Vláda v stredu schválila novelu krízového nariadenia č. 465/2022 o maximálnych cenách energií, na základe ktorej budú dodávatelia vracať niektorým odberateľom časť už zaplatených poplatkov v koncovej cene elektriny v období od januára do apríla 2023. Týka sa tých odberateľov, ktorí platili za tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby (TSS) a tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) vo výške schválenej alebo určenej regulačným úradom ÚRSO a ktoré boli vyššie ako suma stanovená vládou.

Vyššie poplatky sa zohľadnia formou dobropisu, ktorý koncovému odberateľovi poskytne príslušný dodávateľ elektriny. Dobropis sa odberateľovi vystaví do 30 dní od účinnosti novelizovaného nariadenia, ktorá bola stanovená na 1. 9. 2023.

Celkovú výšku kompenzácie, vypočítanú ako súčet všetkých poskytnutých dobropisov vrátane dane z pridanej hodnoty, si dodávateľ elektriny následne uplatní u ministerstvo hospodárstva.

Opatrenie by sa malo týkať viac než 318 tisícov odberateľov a štátny rozpočet vyjde na 144 miliónov eur.

Mohlo by vás zaujímať