Náklady SEPS na podporné služby vzrástli, poskytovateľov je menej

24. 1. 2023

Náklady spoločnosti SEPS na nákup služieb výkonovej rovnováhy sa pre rok 2023 markantne zvýšili. Turbulentný vývoj cien elektriny na burze ovplyvnil aj správanie poskytovateľov podporných služieb, ktorých počet sa výrazne preriedil. Konkurenciu na trhu by mohli do budúcnosti zvýšiť menšie zdroje, batériové systémy aj pripojenie k platformám na cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny. 

Zdroj: Freepik

Zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (PpS) pre rok 2023 malo byť jednou z priorít spoločnosti SEPS. Prevádzkovateľovi prenosovej sústavy spôsobovala vrásky na čele situácia na volatilnom trhu s elektrinou. Pri vyhodnocovaní výnosov, ktoré by získavali dovtedajší poskytovatelia PpS aktiváciou regulačnej elektriny, sa totiž pre nezanedbateľnú časť z nich javilo ekonomicky výhodnejšie predať vyrobenú komoditu priamo na burze.

Plánované výberové konanie na obstaranie PpS preto vzbudzovalo oprávnené obavy. SEPS avizoval, že hľadá spôsoby ako zatraktívniť podmienky tendra. „Snažíme sa identifikovať, čo môžeme spraviť lepšie a viac v snahe motivovať poskytovateľov, aby sa zúčastnili aukcie a poskytovali podporné služby,“ povedal minulý rok Peter Dovhun, generálny riaditeľ SEPS. 

Dvere sa premiérovo otvorili aj pre menšie subjekty. V kódexe SEPS bol znížený inštalovaný výkon zdroja, ktorý sa vyžaduje pre certifikáciu na poskytovanie PpS na 1 MW. Motivačným faktorom bolo zjednodušenie certifikačných podmienok, ako aj rozšírenie certifikačných autorít na dnešné 3 subjekty. Už vlani začalo poskytovať služby primárnej regulácie batériové úložisko spoločnosti Greenbat, avšak objem PpS v celkovom balíku je skôr zanedbateľný.

SEPS musí v roku 2023 zabezpečiť celkový objem PpS na úrovni 950 MW. Na základe analýzy prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E bol ešte ku koncu vlaňajška navýšený objem primárnej regulácie (FCR) pre spoločnosť SEPS v roku 2023 o 2 MW na finálnych 30 MW.

Proces predkladania cenových prebehol v dvoch kolách

Do úvodného kvalifikačného kola sa v druhej polovici októbra minulého roka zapojilo 18 uchádzačov, ktorí predložili spoločnosti SEPS celkom 46 cenových ponúk. Druhého rozhodujúceho kola o mesiac neskôr sa zúčastnilo 13 uchádzačov s 30 cenovými ponukami.

Spoločnosť SEPS musela pri vyhodnotení zohľadniť aj povinnosť nakupovať 30% PpS na dennom trhu s elektrinou, ktorý organizuje stopercentná dcéra OKTE. Táto požiadavka vyplýva z európskeho nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou. Ďalším faktorom z pohľadu prevádzkovateľa prenosovej sústavy na Slovensku bolo cenové rozhodnutie ÚRSO, ktoré stanovuje maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov PpS.

Čítajte ďalej:

  • Zoznam poskytovateľov podľa typu PpS a obstaraného množstva
  • Výsledky tendra SEPS: Platby poskytovateľom za obstarané PpS 
  • Rozptyl cien akceptovaných ponúk podľa jednotlivých typov PpS
  • MARI A PICASSO: Cezhraničná výmena regulačnej elektriny v EÚ

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať