Mochovce: Rozšírená revízia 3. bloku je ukončená. Kedy sa začne spúšťanie?

11.9.2019

Slovenské elektrárne ohlásili ukončenie rozšírenej revízie na treťom bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Zavezenie prvej palivovej kazety, čím sa v praxi odštartuje proces fyzikálneho spúšťanie, závisí od povolenia jadrového dozoru.

Zdroj: Archív MJ

Rozšírená revízia primárneho okruhu tretieho bloku AE Mochovce je posledná etapa pred zavezením paliva do reaktoru. Jej cieľom bolo posúdiť stav systémov a zariadení po horúcej hydroskúške vrátane odstránenia viacerých nedostatkov, ktoré identifikoval Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v záverečnej hodnotiacej správe. Súčasťou rozšírenej revízie bola predovšetkým kontrola komponentov primárneho okruhu. Zameraná bola najmä na vnútorné konštrukcie reaktora, hlavných cirkulačných čerpadiel, potrubia a kompenzátora objemu.

Termín spúšťania s otáznikom

Technickú pripravenosť na zavážanie paliva by podľa Slovenských elektrární mal projekt dosiahnuť v priebehu jesene 2019. Pokiaľ ide o termíny, šéfka ÚJD Marta Žiaková sa vyjadruje skôr zdržanlivo. „Spúšťanie bude určite najskôr v novembri. Na základe toho, ako to tam prebieha by som očakávala prvý štvrťrok 2020,“ povedala pred poslancami v júni tohto roka. 

Horúca hydroskúška ukázala viacero nedostatkov. Podrobne sme sa tejto téme venovali nedávno. ÚJD zdôraznil, že nepovolí zavezenie paliva do reaktora a začiatok uvádzania tretieho bloku do prevádzky bez ich odstránenia. Pripravenosť blokov majú navyše prísť skontrolovať aj experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).

Slovenské elektrárne priebežne odstraňujú niektoré zistenia vyplývajúce z doteraz realizovaných testov zariadení, pripravujú doplňujúce podrobnejšie analýzy a opakovanie niektorých testov uskutočnených v rámci horúcej hydroskúšky,“ ubezpečuje spoločnosť.

Čo tvorí proces spúšťania?

Uvádzanie atómovej elektrárne do prevádzky je rozdelené na fyzikálne a energetické spúšťanie. Štart fyzikálneho spúšťania je podmienený vydaním povolenia ÚJD. V tom čase už musia byť ukončené prevádzkové testy technologických systémov, meraní a napájania.

Zavezením prvej palivovej kazety sa začne proces fyzikálneho spúšťania. Vtedy sa reaktor premiérovo spustí na minimálny kontrolovaný výkon, ktorého úroveň je približne jedna desaťtisícina nominálneho výkonu. Tento "laboratórne" nízky výkon sa postupne zvyšuje a je ideálny na otestovanie fyzikálnych vlastností reaktora.

Po ukončení fázy fyzikálneho spúšťania nasleduje energetické spúšťanie. Jeho cieľom je overiť, ako spolupracujú všetky systémy. Po prvý raz dôjde aj k pripojeniu turbogenerátorov k elektrickej sieti. Aj tu treba pripomenúť, že obidve fázy spúšťania sú rozdelené na viacero menších etáp a prebiehajú podľa vopred schváleného harmonogramu. Ukončenie každej etapy vždy podlieha súhlasu ÚJD SR.

Proces spúšťania vo všeobecnosti trvá niekoľko mesiacov. Konkrétna dĺžka závisí od povoľovacieho  procesu a úspešnosti jednotlivých etáp. Slovenské elektrárne si sľubujú rýchlejší postup aj vďaka novele atómového zákona, ktorý napriek vetu prezidentky Zuzany Čaputovej tento týždeň schválili poslanci NR SR. Pre ilustráciu, pri prvom bloku jadrovej elektrárne Mochovce tento proces trval zhruba päť mesiacov. Pri druhom bloku sa to stihlo o niečo rýchlejšie a do prevádzky bol uvedený už po štyroch mesiacoch.

Po ukončení spúšťania nasleduje skúšobná prevádzka bloku s pripojenými turbogenerátormi, počas ktorej už blok vyrába elektrickú energiu na komerčné účely.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK