Ministerstvo tretíkrát zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

28. 11. 2022

Tesne pred koncom kalendárneho roka rezort hospodárstva opäť zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Je to takmer trojnásobok výkonu, ktorý bol určený v troch predošlých rokoch. Pripájanie lokálnych zdrojov je však pomalé.

Zdroj: Freepik

Obrovský záujem o inštaláciu vlastných zdrojov na výrobu zelenej elektriny, obzvlášť na západnom Slovensku, pokračuje. Začiatkom novembra spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) spolu s ministerstvami financií a hospodárstva a tiež Západoslovenskou distribučnou (ZSD) oznámili uvoľnenie pravidiel pripájania lokálnych zdrojov. Výkonný riaditeľ ZSD Tomáš Turek vtedy uviedol, že za posledný rok narástol počet záujemcov o fotovoltické riešenia z radov domácností desaťnásobne a mesačne spracúvajú viac ako 1400 žiadostí o pripojenie malého zdroja. Po pár týždňoch začali záujemcom na západe opäť chodiť zamietavé stanoviská.

V súlade s platným znením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci so SEPS, ktorá určuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) od 1. decembra opätovne zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) a ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, a to na celkových 239 MW. Je to takmer trojnásobok výkonu, ktorý bol stanovený pre lokálne zdroje v období 2019 – 2021.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať