Legislatívne zemetrasenie podpory OZE v doprave. Aké zmeny sú na stole?

23. 7. 2021

Minimálne podiely pre zelenú energiu v doprave vrátane palív CNG a LNG. Zriadenie databázy pre evidenciu udržateľných povinných látok. Kritériá trvalej udržateľnosti pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy. To je len krátky výpočet noviniek v oblasti OZE v doprave, ktoré pripravuje rezort hospodárstva. 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti finišuje s prípravou návrhu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (RED II). Preberanie európskych predpisov prinesie revolučné zmeny naprieč celou energetikou. Aj odborná verejnosť mohla na popud MH zasielať podnety, ktoré mali pomôcť s implementáciou ustanovení smernice do národnej legislatívy, najmä do zákona 309/2009 podpore OZE a VÚ KVET do zákona (657/2004) o tepelnej energetike.

Hoci stanovený termín povinnej transpozície smernice (1. júl 2021) sa nepodarilo dodržať, podľa predpokladu MH by mali byť jednotlivé zákony predložené na rokovanie Vlády SR pravdepodobne v októbri 2021. Ich účinnosť sa predpokladá v prvom kvartáli budúceho roka.

Hlavným východiskom pre úpravu legislatívy je smernica RED II, ale MH vychádzalo aj z cieľov, ktoré stanovuje Integrovaný národný energetický a klimatický plán (NECP).

V oblasti podpory OZE v doprave má MH na stole viacero návrhov zmien. V legislatíve sa ukotvia úplne nové základné pojmy, resp. sa spresnia už existujúce tak, aby boli v súlade so smernicou. Očakáva sa napríklad nastavenie nových minimálnych podielov pre energiu z OZE v doprave v rokoch 2023 - 2030. Zaviesť sa majú rovnako povinnosti minimálnych podielov energie z OZE aj pre CNG a LNG. Vzniknúť má rovnako aj samostatná databáza pre evidenciu udržateľných pohonných látok, biokvapalín a plynných palív z biomasy.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať