Koronavírus obmedzí aj činnosť ÚRSO

16.3.2020

Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu na Slovensku pristúpil regulačný úrad obdobne ako ďalšie štátne úrady k viacerým preventívnym opatreniam. Až do odvolania chce ÚRSO minimalizovať stretnutia zamestnancov s externými osobami. Špeciálny režim zrejme ovplyvní aj kontrolnú činnosť a pokutovanie subjektov.
Zdroj: sféra, a.s.

Aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) reaguje na hrozbu šírenia koronavírusu COVID–19 na Slovensku. Až do odvolania budú obmedzené úradné hodiny a vstup do priestorov pre verejnosť. Regulovaným subjektom a občanom úrad odporúča, aby pri doručovaní písomností uprednostňovali radšej elektronickú poštu. „Okrem štandardných nevyhnutných hygienických opatrení na úrade, úrad napríklad obmedzil priame rokovania zamestnancov úradu s externými osobami, takisto pozastavil zahraničné služobné cesty,“ povedal pre informačný portál energoklub.sk hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. 

V režime home office podľa Igaza zatiaľ v pondelok pracovalo 14 zamestnancov úradu, ktorým to charakter práce umožňuje. Z celkového počtu však ide o relatívne nízke číslo. Podľa údajov zverejnených na webovej stránke má ÚRSO takmer 120 zamestnancov. Okrem Bratislavy má úrad pracoviská aj v Martine, v Košiciach a v Trenčíne.

V centrále ÚRSO na Bajkalskej 27 v Bratislave sídli aj Úrad jadrového dozoru SR, ktorý tiež vzhľadom na epidemiologickú situáciu rovnako upravil úradné hodiny svojej podateľne

Napriek okolnostiam sa ÚRSO usiluje, aby nebola ochromená jeho činnosť, ktorej súčasťou sú aj kontroly regulovaných subjektov. Do akej miery sa plán na tento rok podarí dodržať je priskoro predpovedať. „Tá situácia sa stále vyvíja a mení, úrad sa snaží zachovať činnosť úradu v maximálne možnej miere, pričom ale nesmie byť ohrozené zdravie zamestnancov. Zároveň je úrad povinný dodržiavať nariadenia a odporúčania krízového štábu SR.“

Minister hospodárstva Peter Žiga na dnešnej tlačovej konferencii k opatreniam na zlepšenie aktuálnej situácie u podnikateľov avizoval, že by mal štát obmedziť kontrolnú činnosť u firiem. Úrady by tiež podľa neho nemali ukladať pokuty napríklad za omeškania a nesplnenia lehôt alebo za nesplnenie povinností, ak ich v súčasnosti firmy nemôžu splniť.

Plány ÚRSO v roku 2020

Úrad má pritom v aktuálnom roku pred sebou niekoľko cieľov, ktoré do významnej miery predurčuje zimný energetický balík EÚ známy ako Čistá energia pre všetkých Európanov. „Hlavnou prioritou v oblasti legislatívy bude pre úrad proces implementácie 4. energetického balíčka a na základe tejto primárnej legislatívy môže úrad následne tvoriť vyhlášky,“ uviedol pre náš portál hovorca úradu.

Od začiatku tohto roka sa napríklad uplatňuje nové nariadenie EÚ 2019/943 o pravidlách trhu s elektrinou. Keďže ide o priamo účinný predpis, žiadna transpozícia do národnej legislatívy nebola potrebná. Ako však už niekoľko mesiacov upozorňujú viaceré subjekty pôsobiace na našom trhu, napr. aj na stretnutiach platformy ENERGOKLUB®, slovenská úprava tzv. G-komponentu v cenovej vyhláške ÚRSO č. 18/2017 nie je v súlade s novým nariadením.

Ďalšou výzvou pre úrad je vyhodnotenie platnej regulačnej politiky v rámci pomaly sa končiaceho regulačného obdobia, ako aj proces prípravy tej budúcej pre roky 2022 - 2026. „Príprava novej regulačnej politiky úradu je v štádiu verejných konzultácií a vyhodnocovania predložených podnetov,“ uzavrel Igaz, ktorého sme sa pred časom pýtali na priority ÚRSO v roku 2020.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK