Investori sa dočkali. V prvej aukcii na nové zelené elektrárne z Plánu obnovy sa súťaží o 18 milión eur

12. 5. 2022

Rezort hospodárstva vyhlásil očakávanú aukciu na nové OZE z Plánu obnovy. Výzva je otvorená pre široké spektrum technológií. Pri hodnotení projektov, ktoré treba prihlásiť do polovice júla, bude základným kritériom nákladová efektívnosť.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dnes oznámilo detaily výzvy pre financovanie výstavby zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V rámci úvodnej aukcie z Plánu obnovy a odolnosti SR je vyčlenený balík v hodnote 18 miliónov eur pre rôznorodé OZE technológie, hoci pôvodne bola komunikovaná alokácia v objeme 56 miliónov eur. 

V ďalších mesiacoch však budú nasledovať ďalšie aukcie, vďaka čomu by sa do roku 2026 malo do elektrizačnej sústavy pripojiť zhruba 120 MW nového inštalovaného výkonu OZE.

Od prevádzkovej k striktne investičnej podpore

Štátny tajomník MH Karol Galek dnes na tlačovej konferencii zdôraznil, že podpora bude mať formu investičnej, nie kontroverznej prevádzkovej pomoci, ktorá odberateľom zdražuje účty za elektrinu. „Ľudia sa nebudú skladať na takéto projekty v koncových cenách elektriny ani zo štátneho rozpočtu. Všetky financie na prvotnú investičnú pomoc pôjdu z Plánu obnovy.“

Aukčný mechanizmus je založený na princípe technologickej neutrality. Podporená môže byť fotovoltika, veterné parky, vodné či geotermálne elektrárne aj technológie, ktoré využívajú energiu z biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd.

Kto sa môže zapojiť a kritéria hodnotenia

Inštalovaný výkon podporených OZE zariadení sa môže pohybovať v rozmedzí od 500 kW do 50 MW. Základným kritériom hodnotenia žiadostí bude nákladová efektívnosť, zdôraznil Galek. Výšky nákladov na výrobu 1 MWh elektriny pritom nesmie presiahnuť 27 EUR.

Za oprávnené sa považuje celé územie SR. Vylúčený nie je ani Bratislavský samosprávny kraj.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať