EÚ schválila grant na česko-slovenský smart grid projekt ACON

23.1.2019

Spoločný projekt českej a slovenskej distribučnej spoločnosti zo skupiny E.ON získal príspevok viac než 91 miliónov eur z nástroja CEF Energy.

Zdroj: Freepik

Zástupcovia členských krajín EÚ dnes odsúhlasili prerozdelenie takmer 800 miliónov eur na investície do 14 energetických infraštruktúrnych projektov. Viac než 91 miliónov eur z tohto balíka pôjde na česko–slovenský projekt ACON (Again COnnected Networks).

Hlavným cieľom cezhraničného smart grid projektu ACON je posilniť integráciu českého a slovenského trhu s elektrinou, zjednotiť správanie a aktivity užívateľov elektrizačných sústav v snahe dosiahnuť spoločnú sústavu s malými stratami a vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok.

V novembri 2017 bol projekt zaradený do tretieho európskeho zoznamu Projektov spoločného záujmu (PCI). Jeho hlavnými realizátormi sú spoločnosti Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce. Partnermi sú tiež prevádzkovatelia prenosových sústav SEPS a ČEPS. Celkové odhadované náklady na projekt sú 221 miliónov eur. Realizácia bola naplánovaná na obdobie rokov 2018 - 2024.

Cezhraničná inteligentná sústava

Projekt ACON obsahuje viaceré inteligentné a inovatívne prvky a je jedným z prvých smart grid projektov na zozname PCI. Vďaka inteligentným technológiám sa doplnia nové komunikačné prvky a tiež aj inteligentné riadenie zaťaženia automatickými algoritmami, čo zvýši informovanosť, zlepší prepojenie a v budúcnosti umožní využívať distribučné sústavy na širšie nasadenie obnoviteľných zdrojov, ako aj prístup k digitálnej infraštruktúre.

Súčasťou projektu je tiež nové cezhraničné 22 kV prepojenie medzi Holíčom a Hodonínom, nová elektrická trafostanica a modernizácia existujúcich trafostaníc, kabelizácia aj inštalácia IT zariadení a smart riešení.

CEF Energy a Slovensko 

Najväčší grant až takmer 323 miliónov eur dnes EÚ vyčlenila na projekt synchronizácie sústav v troch pobaltských krajinách s európskou kontinentálnou sústavou. Estónsko, Litva a Lotyšsko sú totiž historicky ešte z čias Sovietskeho zväzu stále prepojené na ruskú sústavu a dispečing. Druhý najvyšší príspevok z CEF Energy vo výške 215 miliónov eur získal projekt podmorského Baltského plynovodu medzi Poľskom a Dánskom. Celý zoznam dnes schválených grantov nájdete na tomto odkaze

Celkový rozpočet Nástroja na prepájanie Európy (CEF) vyčlenený na transeurópsku energetickú infraštruktúru dosahuje počas obdobia rokov 2014 – 2020 výšku 5,35 miliardy eur. Na základe jednotlivých výziev sa už do roku 2017 prerozdelila suma necelých 2,6 miliardy eur. V ďalšom rozpočtovom období do roku 2027 by sa mal rozpočet CEF na energetiku navýšiť na 8,7 miliardy eur.

Granty z tohto nástroja významne pomáhajú na Slovensku realizovať energetické projekty. EÚ prispela na štúdie pre dva projekty elektrizačných prepojení s Maďarskom, na prípravné štúdie potrebné pre plynovod Eastring a taktiež na podkladové dokumenty i samotnú konštrukciu plynovodu s Poľskom. Výstavbu tohto plynovodu slávnostne spustili v auguste minulého roka.

Doplnenie z tlačovej správy vydanej 24. 1. 2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) uviedla, že ide o historicky prvý projekt s masívnym nasadením najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

„V rámci projektu sa bude nielen modernizovať už existujúca infraštruktúra, ale zároveň aj budovať nová. Ako príklad môžem uviesť novú elektrickú stanicu v Borskom Svätom Jure či digitalizáciu vyše 200 kilometrov 22 kV vedení. Medzi prínosy projektu ACON by som zaradil výrazné zlepšenie parametrov výkonnosti distribučnej siete, predovšetkým poruchovosti a odstávok vyvolaných údržbou, ako aj zníženie strát vznikajúcich pri preprave elektriny. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti vďaka projektu ACON v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom,“ uviedol Marian Rusko, člen predstavenstva ZSE.

Hoci sa na webovej stránke projektu hodnota projektu tohto času stále odhaduje na 221 mil. eur, ZSD v tlačovej správe uviedla nižšiu hodnotu vo výške 182 mil. eur. Spolufinancovanie z európskych zdrojov má teda dosiahnuť maximálnu povolenú úroveň 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú 50 %.

Začiatok výstavby sa predpokladá v druhej polovici tohto roka.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK