EÚ chce lepšie elektrizačné sústavy. Aký má plán?

30. 11. 2023

Výstavbu, modernizáciu a prevádzku elektrizačných sústav v EÚ má nakopnúť špeciálny akčný plán z Bruselu. Venuje sa hlavným výzvam ako sú dlhodobé plánovanie, regulačné stimuly, transparentnosť a úprava sieťových poplatkov, rýchlejšie povoľovanie, prístup k financovaniu či problémy v dodávateľských reťazcoch.

Zdroj: Freepik

Európska komisia v utorok (28. 11.) predstavila plán pre efektívnejšie fungovanie a rýchlejšie budovanie energetických sietí. Zameraný je hlavne na elektrizačnú sústavu, ktorá má významne prispieť k plneniu zámerov Európskej zelenej dohody. Už v súčasnosti platný právny rámec na integráciu vnútorného trhu s energiami podporuje prepájanie národnej infraštruktúry. Koordinované zavádzanie sietí rieši napríklad revidované nariadenie o transeurópskej energetickej infraštruktúre (TEN-E), revidovaná smernica EÚ 2023/2413 o obnoviteľných zdrojoch energie a tiež ešte neschválené návrhy aktu o emisne neutrálnom priemysle a zreformovanej koncepcii trhu s elektrinou.

Európska komisia (EK) predpokladá, že do roku 2030 sa zvýši spotreba elektrickej energie v EÚ v porovnaní s dneškom približne o 60 %. Sústavy sa budú musieť prispôsobiť digitalizovanejšiemu, decentralizovanejšiemu a flexibilnejšiemu systému pozostávajúcemu z miliónov strešných solárnych panelov, tepelných čerpadiel a miestnych energetických komunít, ktoré si zdieľajú energiu zo svojich zdrojov. Taktiež treba započítať väčší počet elektrických vozidiel, ktoré bude treba nabíjať, a rastúce potrebu výroby vodíka.

Viac než 40 % distribučných sietí v EÚ má vyše 40 rokov a cezhraničná prenosová kapacita sa má do roku 2030 zdvojnásobiť, čo si podľa EK vyžiada investície vo výške asi 584 miliárd eur.

Treba vyplniť prázdne miesta

Cieľom akčného plánu je riešiť hlavné výzvy spojené s rozširovaním, digitalizáciou a lepším využívaním elektrizačných prenosových a distribučných sústav v EÚ. Komisia identifikovala sedem horizontálnych výziev pre urýchlenie tempa rozvoja európskych sietí.

Dôležité bude urýchliť implementáciu existujúcich projektov spoločného záujmu (PCI) ako aj nové rozvíjajúce sa projekty. Po najnovšej aktualizácii európskeho zoznamu PCI sa na ňom nachádza niekoľko projektov týkajúcich sa Slovenska: ACON a Danube InGrid, česko-slovenské prepojenie Otrokovice – Ladce, modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh (tzv. SE Integrátor) a koridor zameraný na prepravu vodíka z Ukrajiny na Slovensko, do Čiech, Rakúska a Nemecka. Viac o slovenských projektoch na zozname sa dočítate v tomto článku.

Podľa EK tiež treba zlepšiť dlhodobé plánovanie sústav pre lepšiu integráciu OZE a vyššiu elektrifikáciu vrátane prepájania onshore a offshore projektov, zohľadnenia rozvoja vodíka, potrieb služieb flexibility a uskladňovania energie. Nedávno založená EU DSO entita má podporiť distribútorov energie pri ich plánovaní.

Regulácia, stimuly a tarify

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať