ENERGOFÓRUM 2021: Poučenie z krízy? Regulácia musí dostať nový obsah

3. 11. 2021

Dôsledky aktuálneho vývoja na burze s energiami odkryli viacero nedostatkov regulačných mechanizmoch na Slovensku. Na nedávnej odbornej konferencii ENERGOFÓRUM® 2021 na Táľoch sa diskutovalo o tom, ako sa z krízovej situácie poučiť a integrovať systémové riešenia do pripravovaných legislatívnych zmien.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ťažiskovou témou diskusného panelu na konferencii ENERGOFÓRUM® 2021 zameraného na regulačné a legislatívne novinky mala byť prebiehajúca transpozícia zimného energetického balíka. V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) je v súčasnosti novela zákona o energetike. Do výslednej podoby kľúčového legislatívneho materiálu, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1. októbra 2022, môže výrazne prehovoriť aj súčasná extrémna situácia na veľkoobchodnom trhu s energiami. Diskusia pod vedením experta Blahoslava Němečka zo spoločnosti Ernst & Young preto reagovala aj na rezonujúci prípad odchodu firmy Slovakia Energy z domáceho trhu, nastavenie inštitútu DPI a dôsledky pre ostatných dodávateľov.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris označil súčasné dianie na trhu s energiami a vývoj cien za bezprecedentný. Žiadna regulácia podľa neho nemá šancu zachytiť takéto extrémne výkyvy. „Situácia okolo spoločnosti Slovakia Energy nám odhalila slabiny systému, z ktorých sa musíme poučiť,“ poznamenal v rámci diskusie Juris. Nový regulačný a legislatívny rámec na Slovensku, ktorý bude riešiť aj budúci vývoj dodávky a spôsob regulácie, by mal podľa šéfa regulačného úradu tieto odporúčania integrovať .

Do popredia sa opäť dostáva téma deregulácie cien dodávok energií pre konečného spotrebiteľa. K prvej vlne by podľa návrhu novely zákona o energetike malo prísť od 1. januára 2023, kedy sa ukončí regulácia cien pre malé podniky. V prípade domácností by sa mal uplatňovať jemnejšeí prístup. Veľkí dodávatelia s portfóliom nad 100-tisíc odberných miest budú ponúkať regulovaný produkt. Počas prechodného obdobia bude pre tých odberateľov, ktorí nemajú záujem alebo čas hľadať ideálne riešenia, k dispozícii štandardizovaný produkt za regulovanú cenu. Pre aktívnych odberateľov sa naopak otvorí trh s novými riešeniami.

Hľadá sa riešenie, ktoré zachová efektívnu súťaž na trhu

Na trhu sa množia prípady, kedy alternatívni dodávatelia odmietajú prijať odberateľov, ktorí skončili v režime dodávateľa poslednej inštancie (DPI). Juris pripomenul, že ak dodávateľ odmietne uzavrieť s odberateľom novú zmluvu o dodávke , dochádza k porušeniu zákona. Menší dodávatelia tak konajú, lebo náklady na to, aby obslúžili týchto zákazníkov, sú vyššie ako náklad uznané v regulovanej cene. „Vzhľadom na cenový vývoj  je to pochopiteľné a preto hľadáme systémové riešenie pre celý trh, ktoré by bolo konkurenčne neutrálne," doplnil.  

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Zámerom ÚRSO je nájsť riešenie, ktoré zachová efektívnu súťaž na trhu. V tejto súvislostí Juris zopakoval zámer vytvoriť fond na ochranu spotrebiteľov. „V prípade, že vznikne problém ako v prípade DPI vo firme Slovakia Energy, fond by dokázal takéto náklady kompenzovať,“ popísal debaty s hráčmi na trhu o hľadaní nastavenia nového mechanizmu.

Legislatíva EU sa podľa Rastislava Hanuláka z kancelárie Capitol Legal Group venuje problematike DPI iba minimálne. Inštitút DPI prirovnal ku koncovej nemocnici, ktorá musí zvládnuť aj najťažšiu nehodu. „Keď sa súťaží o DPI, spoločnosť musí preukázať ekonomickú spôsobilosť. Firma musí byť silná, aby bola schopná zvládnuť aj takéto situácie. V dobrých časoch DPI chceme, v zlých časoch  DPI nechceme,“ doplnil Hanulák. „Treba myslieť aj na zlé časy, vytvoriť fond, kde sa bude zbierať suma na krízové situácie. To je dobrá cesta.“

Jana Ambrošová zo Združenia dodávateľov energie (ZDE) zdôraznila, že dodávateľ by mal mať zo zákona právo dodávať za primerané a  transparentné ceny. Súčasná regulácia je podľa nej neflexibilná, pretože nedokáže zohľadňovať aktuálne cenové pohyby na trhu. Platí to predovšetkým v prípade dodávky elektriny, ktorá vychádza z burzových cien počas prvých šiestich mesiacov predchádzajúceho roka. Súčasné nastavenie nezmierňuje výkyvy, iba ich posúva v čase. „Ak treba výkyvy riešiť, hľadá sa riešenie, ako by sme to zvýšenie nemuseli uplatniť. Je to len nástroj pre politikov a politické hry.“ Šéfka ZDE komentovala aj myšlienku rezervného fondu a varovala, aby sa nestal nástrojom politiky a nenarušil konkurenciu.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať