Drahšie palivá aj inflácia? ÚRSO reaguje na vývoj v teplárenstve

7. 7. 2022

ÚRSO pripravil novelu cenovej vyhlášky, ktorá umožní výrobcom zvýšenie oprávnených nákladov do ceny tepla. Zámerom úradu je rovnako motivovať teplárenské firmy, aby nakupovali palivá v čase optimálnych cien a  investovali do výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. V nákladoch regulovanej fixnej zložky ceny tepla si budú môcť výrobcovia primerane zohľadniť aj infláciu. 

Zdroj: Freepik

Minuloročný nárast cien palív na burzách sa pretavil do zvýšenia nákladov na vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje novelizovať vyhlášku o cenovej regulácii v tepelnej energetike, ktorou chce upraviť spôsob regulácie fixnej zložky ceny tepla. Zmena výpočtu regulačného príkonu má priniesť väčšiu stabilitu a menšiu závislosť od teplotných výkyvov v jednotlivých rokoch. Zámerom ÚRSO je zároveň motivovať dodávateľov, aby investovali do modernizácie systémoch centrálneho vykurovania, zvyšovali podiel OZE a zrýchlili tak prechod na účinné systémy CZT.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať