Čo vyplýva z národného posúdenia primeranosti zdrojov? Vieme viac

6. 9. 2023

Podľa hodnotenia primeranosti zdrojov je na Slovensku dostatok výkonu pre pokrytie zaťaženia v horizonte desiatich rokov. Matematický model neindikuje riziko výskytu nedodávky elektriny pre žiadny časový horizont a scenár, uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Zdroj: Freepik

Nariadenie EÚ o vnútornom trhu s elektrinou ustanovuje povinnosť vykonať európske posúdenie primeranosti zdrojov, ktoré vykonáva združenie ENTSO-E a spolupodieľajú sa na ňom všetci národní prevádzkovatelia prenosových sústav. Od minulého roku je v zákone o energetike upravená aj kompetencia Ministerstva hospodárstva (MH) SR vypracovať posúdenie primeranosti zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Podklady potrebné na jeho vypracovanie poskytuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorej zase majú dáta povinne poskytovať výrobcovia, distribútori i dodávatelia elektriny, prevádzkovatelia zariadenia na uskladňovanie elektriny ako aj koncoví odberatelia.

„Z pohľadu celkového hodnotenia primeranosti zdrojov má elektrizačná sústava (ES) SR vo všetkých scenároch dostatok výkonu pre pokrytie predpokladaného zaťaženia v oboch časových horizontoch 2027 a 2032,“ potvrdilo pre portál energoklub.sk ministerstvo hospodárstva.

Čítajte ďalej:

  • ako sa MH SR dopracovalo k záverom posúdenia primeranosti
  • ako sa zohľadnila ekonomická stránka vývoja
  • ako vyzerá pozícia vodíka

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať