Bude výstavba kotolne jednoduchšia? Zákon o teple čakajú zmeny

31. 5. 2021

Záujemcom o výstavbu domovej kotolne môže náročný proces odpojenia sa od CZT uľahčiť novela zákona o teple. Slovenský zväz výrobcov tepla je zásadne proti. 

Zdroj: GGE

Od prijatia novely zákona o tepelnej energetike v roku 2014 sa v odborných kruhoch diskutuje o téme „teplárenského nevoľníctva“. Tento pojem si osvojili odporcovia legislatívy, podľa ktorých došlo v praxi k zabetónovaniu monopolného postavenia prevádzkovateľov CZT na vymedzenom území. O zrušenie tohto stavu sa vlani neúspešne pokúšalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Skupina siedmich koaličných poslancov nedávno pripravila svoj vlastný, ale miernejší návrh. Legislatívnu iniciatívu zdôvodňujú odstránením znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti CZT, rešpektujúc hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry, na ktoré apeluje aj programové vyhlásenie Vlády SR.  

Návrh novely zákona o tepelnej energetike (657/2004 Z.z.) spresňuje terminológiu. Do zákona sa majú dostať definície zariadenia na rozvod tepla, odovzdávacej stanice tepla a odberného tepelného zariadenia, vďaka čomu by sa malo zamedziť reťazeniu cien pri dodávkach tepla. 

Nové znenie zákona by malo čiastočne zjednodušiť odpájanie sa odberateľov od centrálneho zásobovania teplom. Dodávateľ tepla zo systému CZT sa totiž bude môcť v rámci záväzného stanoviska v stavebnom konaní vyjadriť len k tomu, či nový zdroj zasahuje do existujúcej tepelnej sústavy alebo jej ochranného pásma. Takéto vymedzenie má podľa predkladateľov docieliť, aby dodávateľ neprekračoval svoje kompetencie v rámci stavebného konania. 

Navrhované úpravy sú v súlade s minuloročným rozhodnutím Ústavného súdu SR.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať