Aukcia nebude. Výkupcom zelenej elektriny zostane SPP aj v roku 2022

16. 11. 2021

Výkup elektriny z OZE a VÚ KVET bude aj v roku 2022 zabezpečovať štátna spoločnosť SPP. Rozhodol o tom rezort hospodárstva priamym určením. Združenie dodávateľov energií tento krok kritizuje a hovorí o spiatočníckom prístupe.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR rozhodlo, že aj v budúcom roku bude činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) vykonávať Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Rezort rozhodnutie zdôvodňuje snahou o kontinuitu počas turbulentného vývoja na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, ktoré ovplyvňuje viacero účastníkov. „Naším zámerom je situáciu upokojiť a predísť problémom, ktoré by mohli zneistiť výrobcov elektriny s právom na výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku,“ vysvetlil v tlačovej správe štátny tajomník MH Karol Galek.

Možný návrat k aukcii pre rok 2023

Rozhodnutie je v súlade s legislatívou. Podľa zákona a podpore OZE a VÚ KVET (309/2009) môže MH vybrať výkupcu formou aukcie alebo na základe priameho určenia. Vedenie rezortu zároveň opatrne naznačilo, že pre rok 2023 by mohlo opäť dôjsť k vyhláseniu aukcie na výber výkupcu. „Zároveň chcem ubezpečiť účastníkov trhu, že keď sa situácia upokojí, budeme pripravení pre ďalšie obdobie pristúpiť k výberu výkupcu formou aukcie, doplnil Galek. 

Činnosť výkupcu elektriny z OZE a VÚ KVET vykonáva spoločnosť SPP na základe výsledkov aukcie z roku 2019. Mandát dvojročného obdobia SPP sa končí 31. decembra 2021. „Sme pripravení byť aj v nadchádzajúcom období spoľahlivým a dôveryhodným partnerom výrobcov energií z OZE na Slovensku. Takto vyrobenú elektrinu dodávame našim zákazníkom a spoločne tak prispievame k udržateľnejšej budúcnosti nás všetkých“, uviedol v tejto súvislosti Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP.

Pre štátnu spoločnosť, ktorá vykupuje elektrinu od zhruba 2 800 výrobcov z celej SR, dáva nová úlohu v oblasti udržateľnej energetiky aj ekonomický zmysle. Podľa predsedu predstavenstva Milana Urbana dokáže SPP ako výkupca generovať z činnosti kladnú maržu.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

„SPP vstupovala do tohto projektu trhovým spôsobom na základ aukcie. Obchodovanie s OZE vtedy zaťažovalo náš rozpočet a neprinášalo profit. Určite sa nemýlim, ak poviem, že dnes ten rozpočet nezaťažuje. Nie je to produkt, ktorý by tvoril podstatnú časť pridanej hodnoty SPP, ale my ako veľká firma máme svoj podiel spoločenskej zodpovednosti a v OZE vidíme budúcnosť,“ zdôraznil Milan Urban pred niekoľkými mesiacmi na tlačovej konferencii. 

Združenie dodávateľov energií hovorí o spiatočníckom prístupe

Združenie dodávateľov energií (ZDE) ešte pred oficiálnym oznámení o priamom určení výkupcu pre rok 2022 adresovalo list štátnemu tajomníkovi MH Karolovi Galekovi. Apeluje v ňom na zachovanie transparentnosti a umožnenie riadnej hospodárskej súťaže pri určovaní výkupcu na ďalšie obdobie, keďže viacero členov ZDE malo záujem zúčastniť sa aukcie. 

Konkurenčné prostredie na súčasnom trhu s energiami a postavenie dodávateľov na Slovensku je podľa predsedníčky ZDE Jany Ambrošovej značne ohrozené. „Pokiaľ sa MH SR rozhodne určiť výkupcu bez riadnej aukcie, tak len prehĺbi demotiváciu dodávateľov pôsobiť na slovenskom energetickom trhu a takýto postup bude považovaný za krok späť ako z pohľadu slovenskej energetiky, tak aj z pohľadu európskeho smerovania,“ napísala novozvolená šéfka ZDE v liste Karolovi Galekovi, ktorý má portál energoklub.sk k dispozícii.

Aká bude odmena pre výkupcu elektriny v roku 2022?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať