Aktuálna situácia s drevom na vykurovanie je anomáliou

9. 8. 2022

Vlani sa celkové dodávky palivovej drevnej biomasy medziročne znížili o 60 tisíc ton, pričom klesajúci trend sa zaznamenáva už od roku 2015. Aktuálny obrovský záujem o drevo na vykurovanie by trend mohol zvrátiť.

Zdroj: Freepik

Podľa najnovšej Správy o lesnom hospodárstve za rok 2021 a údajov Národného lesníckeho centra (NLC) dosiahli vlani celkové dodávky palivovej drevnej biomasy z lesného hospodárstva úroveň 1,26 mil. ton a v porovnaní s rokom 2020 sa znížili o 60 tisíc ton. Zatiaľ najvyšší objem dodávok palivovej drevnej biomasy na úrovni 1,45 mil. ton sa zaznamenal v roku 2015. Odvtedy sa ich objem znížil o 13,1 %.

Vývoj množstva dendromasy na energetické využitie a ekvivalentu energie je znázornený na nasledujúcom grafe.
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva / Národné lesnícke centrum

Podľa ministerstva pôdohospodárstva, ktoré správu predložilo do pripomienkového konania, dochádzalo k poklesu dodávok najmä z dôvodu stagnácie domácej spotreby a menšej konkurencieschopnosti lesných štiepok voči štiepkam produkovaným v odvetviach spracovania dreva a na nelesných pozemkoch z dôvodu vyšších výrobných nákladov, ako aj vplyvom zmeny štruktúry spotreby drevných palív v prospech odvetví spracovania dreva, ktoré využívajú vlastné drevné zvyšky. Okrem toho však na pokles spotreby mali vplyv aj racionalizačné opatrenia pri spotrebe tepla, stagnácia výstavby nových tepelných zdrojov a globálne otepľovanie.

„V súčasnosti  sa  nevyužíva  približne 48 % využiteľného potenciálu palivovej drevnej biomasy na lesných pozemkoch,“ tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva. Ide podľa neho hlavne o drevo nevhodné na mechanické a chemické spracovanie, ktorého výskyt súvisí s vysokým rozsahom a frekvenciou kalamitných situácií a  následných náhodných ťažieb prevažne v ihličnatých (smrekových) porastoch. Zvyšuje sa tým potenciál listnatého dreva (zašetrovaním ťažby), ktorého sortimentová štruktúra zahŕňa vyšší podiel palivovej dendromasy.

Rezort zároveň v správe dodal, že pre priaznivý stav lesných biotopov, zachovanie alebo zvýšenie biodiverzity a z dôvodov zmiernenia dôsledkov zmeny klímy je prítomnosť primeraného objemu odumretého dreva a dutinových stromov žiadúca.

Obrovský záujem o drevo

Vzhľadom na obavy týkajúce obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny sa na pozadí vojny na Ukrajine v predošlých mesiacoch významne zvýšil záujem o drevo na vykurovanie po celom Slovensku, čo zásadne zdvihlo aj ceny palivového dreva a predĺžilo dodacie lehoty na niekoľko mesiacov. Obdobná situácia je aj v susedných štátoch.

Do diskusie ohľadom nedostatku dreva na vykurovanie hlavne v domácnostiach sa zapojil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý žiadal, aby štátne lesy predávali palivové drevo prioritne domácim odberateľom a obmedzil sa jeho vývoz. To rozprúdilo slovný pingpong medzi envirorezortom a lesníkmi.

Popri domácnostiach majú, samozrejme, záujem o drevo spracovatelia, ktorí vidia jeho prioritné miesto v priemyselnom a stavebnom využití, ale tiež teplári. Podľa údajov ÚRSO pochádzalo v roku 2020 z biomasy 18,3 % výroby tepla a až takmer 52 % tepla sa vyrábalo zo zemného plynu. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať