MH TH: Vykurovacia sezóna sa skončila úsporou 10 % tepla

5.6.2023 15:42

Spotreba tepla v šiestich prevádzkach štátnej spoločnosi MH Teplárenský holding (MH TH) medziročne klesla o približne 10 %.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Spoločnosť MH TH dodala svojim odberateľom počas nedávno ukončenej vykurovacej sezóny viac ako 1,9 milióna MWh tepla, čo predstavuje 85 % dodávok v predchádzajúcom roku. Vykurovacia sezóna 2022/2023 sa začala v preváduke MH TH Trnava, 18. septembra 2022, a najdlhšie sa dodávalo teplo zo závodov MH TH Bratislava, Martin a Zvolen, a to do 22. mája 2023.

Uplynulá vykurovacia sezóna v prevádzkach spoločnosti MH TH trvala v priemere 243 dní, čo je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou v priemere o 19 dní dlhšie. Priemerná teplota vo vykurovacom období bola však asi o 0,4 stupňa Celzia vyššia ako vlani.Najnižšia teplota bola zaznamenaná v závode MHTH Zvolen, a to takmer - 17 stupňov Celzia začiatkom februára 2023. 

„Dovolím si povedať, že sme do vykurovacej sezóny 2022/2023 vstupovali s obavami, čo bolo spôsobené energetickou krízou. Strach z vysokých cien energií sa prejavil aj na správaní našich odberateľov, a to domácností, ale taktiež priemyslu a sektoru služieb. Zo spotreby tepla môžeme konštatovať, že naši odberatelia začali úspornejšie vykurovať a spotrebovali až o 10 % menej tepla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,“ uviedol generálny riaditeľ MHTH Marcel Vrátný.