Limit pre lokálne zdroje v MDS bol vyčerpaný

3.8.2022 12:20

Tohtoročný limit pre lokálne zdroje v miestnych distribučných sústavách, ktorý bol stanovený na 20 MW, je vyčerpaný. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva, ktoré vychádzalo z informácií o vydaných kladných stanoviskách na pripojenie lokálnych zdrojov. Od apríla majú distribučky povinnosť ministerstvu zasielať stanoviská vydané výrobcom k rezervovanej kapacite.

Zdroj: Freepik

Podľa zákona o podpore OZE a VÚKVET ministerstvo hospodárstva každoročne stanovuje výšku inštalovaného výkonu pre zdroje s právom na podporu formou doplatku, ktoré je možné pripojiť do sústavy. Zároveň určuje limit pre lokálne zdroje – tie majú úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia odberatelia elektriny vo svojich účtoch.

Pre rok 2022 bol určený samostatný limit inštalovaného výkonu pre dotované a lokálne zdroje pripojené do miestnych distribučných sústav, a to vo výške 4 MW pre OZE s právom na podporu doplatkom, 2 MW pre kogeneračné zdroje s právom na podporu doplatkom a 20 MW pre lokálne zdroje. Predmetný limit pre lokálne zdroje je už vyčerpaný. 

Ministerstvo v júni požiadalo prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav o zaslanie informácií o vydaných stanoviskách k pripojenie lokálnych zdrojov a ich inštalovanom výkone od začiatku tohto roka. Na základe doručených informácií vyhodnotilo, že výška inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov, ktoré získali kladné stanovisko na pripojenie do miestnych distribučných sústav, bola do konca júla naplnená.

Od 1. apríla 2022 boli novelou zákona o podpore OZE a VÚ KVET uľahčené podmienky pre inštaláciu lokálnych zdrojov. Zároveň však boli prevádzkovateľom distribučných sústav stanovené nové povinnosti. Za účelom lepšieho monitoringu procesu pripájania lokálnych zdrojov majú distribučky ministerstvu zasielať stanovisko k rezervovanej kapacite lokálneho zdroja, ktoré vydali žiadateľovi o jeho pripojenie. Okrem toho majú ministerstvu, rovnako ako doteraz na ÚRSO a OKTE, zasielať zoznam lokálnych zdrojov pripojených v predošlom kalendárnom mesiaci. Samotný zoznam lokálnych zdrojov vedie regulačný úrad.

Ministerstvo tiež uviedlo, že eviduje informácie z trhu o aktuálne dlhých čakacích lehotách na dodanie zariadení na výrobu elektriny z OZE a ich inštaláciu, aj z dôvodu vyťaženosti odborných personálnych kapacít pre inštaláciu zariadení, ktoré nestíhajú pokryť zvýšený dopyt. Podľa našich informácií sa čakacie lehoty na inštalácie fotovoltických zariadení pohybujú na úrovni šiestich mesiacov, môže to však byť aj trištvrte roka.