ÚRSO reaguje na dianie na trhu a znižuje ceny tepla pre domácnosti

5.6.2023 08:14

ÚRSO v súvislosti s poklesom burzových cien otvoril cenové konanie v teplárenských firmách, ktoré nakupujú zemný plyn prevažne na spotových trhoch. Priemerné zníženie maximálnej regulovanej ceny tepla v doteraz vydaných cenových rozhodnutiach predstavuje mínus 44 %.

Ku koncu mája vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre 10 cenových lokalít na Slovensku rozhodnutia o zmene regulovaných cien tepla. Priemerné zníženie maximálnej regulovanej ceny tepla z týchto vydaných cenových rozhodnutí je - 44 %. Podľa výpočtov regulačného úradu to znamená priemernú úsporu pre dotknuté slovenské domácnosti približne 75 eur za mesiac bez DPH. Úprava cenových rozhodnutí sa týka takmer 40 tisíc domácností a niekoľko desiatok  priemyselných a nebytových odberateľov tepla v SR.

„Dôsledne reagujeme na vývoj trhových cien energií na trhoch a znižujeme maximálne regulované ceny tepla tam, kde sa to dá.  Zároveň platí, že v prípade nákladov na teplo pre rok 2023 už je prevažná časť slovenských domácností účinne ochránená mimoriadnymi opatreniami štátu. Znižovanie regulovaných cien tepla tak zníži finančné požiadavky na štátne energetické kompenzácie a zároveň zmierni dopady energetickej krízy pre tie podnikateľské a nepodnikateľské subjekty v danej lokalite, ktoré nemajú prístup k štátnym kompenzáciám za zvýšené náklady na teplo,“ povedal predseda ÚRSO Andrej Juris. 

ÚRSO pokračuje v skúmaní variabilných nákladov na teplo aj v ďalších cenových konaniach.