ÚRSO pripomína dodávateľom elektriny, aby si splnili povinnosť

22.11.2022 08:50

ÚRSO upozorňuje dodávateľov elektriny, aby si aktualizovali informácie o odberných miestach v informačnom systéme spoločnosti OKTE.

Nahlasovanie určených údajov o odberných miestach (OM), ako aj ich priebežná aktualizácia v prípade zmien, sú podľa pravidiel trhu s elektrinou (ÚRSO č. 24/2013 Z.z.) úlohou všetkých dodávateľov elektriny, ktorí prevzali za dané odberné miesta zodpovednosť za odchýlku. Presnosť a aktuálnosť údajov o OM sú dôležité aj v kontexte implementácie opatrení, ktoré navrhuje Vláda SR s cieľom kompenzovať extrémny rast veľkoobchodných cien elektriny na koncových odberateľov v domácnostiach a mimo domácností v roku 2023.

„Správne a aktualizované informácie o OM sú kľúčové najmä v tejto dobe, kedy sa čoskoro začnú implementovať opatrenia pripravované vládou, ktorých cieľom má byť adresná podpora všetkých odberateľov, či domácností, iných cenovo regulovaných odberateľov, ale aj ostatných odberateľov z neregulovaného segmentu. Malo by byť prirodzenou snahou všetkých účastníkov trhu, aby korektnými dátami zvýšili mieru adresnosti podpory a predišli tak reklamáciám zo strany odberateľov, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali administratívnu záťaž aj pre samotných dodávateľov, ktorí nahlásenie alebo aktualizáciu požadovaných dát o odberných miestach zanedbali,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. 

ÚRSO zdôrazňuje, že v informačných systémoch organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosti OKTE, je potrebné o každom OM vyplniť všetky požadované informácie, vrátane príznaku o type odberateľa na danom OM. Úrad účastníkom trhu zároveň pripomína, že v prípade podozrení môže byť predmetom kontroly v regulovanom subjekte aj konanie resp. nekonanie v súlade s ustanoveniami vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou, pričom ak budú zistené nedostatky, v správnom konaní môže byť regulovanému subjektu uložená sankcia v súlade s ustanoveniami energetickej primárnej legislatívy.