Univerzity testujú batériu slovenskej spoločnosti INO-HUB Energy

22.8.2023 12:41

Spolok slovenských univerzít spustil testovanie batérie spoločnosti INO-HUB Energy. Zámerom je vytvoriť plnohodnotný model redoxnej prietokovej batérie s potenciálom sériovej výroby do budúcnosti. Výhodou prietokovej technológie je lepšia hustota elektrolytu a efektivita ako pri tradičných batériách. Životnosť takejto batérie môže dosahovať 25 rokov.

Zdroj: INO-HUB Energy

Ústav chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská spoločnosť INO-HUB Energy po mesiacoch navrhovania a optimalizácie svojho batériového článku úspešne spustili testovanie jeho novej generácie založenej na prietokovej technológii.

„Na UPJŠ sme začali skúmať a testovať rôzne komponenty redoxnej prietokovej batérie, sledovať ich stabilitu, ale aj životnosť. Cieľom je zvýšiť cyklovateľnosť a účinnosť celého systému s použitím materiálov, ktoré sú nielen udržateľné, ale aj lacné, bezpečné a ľahko recyklovateľné v porovnaní s inými technológiami,“ uviedla Andrea Straková Fedorková, vedúca laboratória RFB technológie.

Do testovania a práce na dizajne batérie sú zapojení aj študenti partnerských univerzít. „Vo veľmi krátkom čase sa posunieme do ďalšej fázy, a to testovania  niekoľkokilowattových zväzkov, ktoré budú na konci tohto roka tvoriť plnohodnotnú batériu. Tá sa stane úplne prvou takéhoto typu na Slovensku,“ doplnil Rudolf Sihlovec, CEO spoločnosti INO-HUB Energy.

„Prvoradým cieľom TUKE  v spolupráci s  INO-HUB Energy a UPJŠ je vyrobiť v blízkom čase plnohodnotný model redoxnej prietokovej batérie využitím konvenčných, ako aj progresívnych výrobných technológií.  Následne budeme optimalizovať a adaptovať výrobné postupy s ohľadom na potenciál sériovej výroby s cieľom znížiť výrobné náklady.  Aj keď je tento projekt našou prvotinou v oblasti vývoja a výroby redoxných batérií, pri ich navrhovaní a produkcii využívame poznatky z iných typov vysokošpecializovaných oblastí, v ktorých je naše centrum  dlhodobo etablované," skonštatoval Marek Vrabeľ, zástupca riaditeľa v Prototypovom a inovačnom centre SjF TUKE.

Uvedenie kontajnerového batériového úložiska postaveného na prietokovej technológií a  škálovanie smerom k MWh inštaláciám umožnia zákazníkom uchovávať elektrinu počas obdobia niekoľkých hodín až dní a preklenúť tak výpadky jej produkcie typické pre obnoviteľné zdroje energie.

Cena, počet cyklov batérie počas životnosti, hustota elektrolytu a efektivita je pri prietokových batériách podľa Sihlovca o polovicu lepšia ako pri tradičných. „Umožňujú od seba oddeliť kapacitu a výkon. Batériu tak vieme zväčšovať podľa potreby priamo na mieste, kde stojí. Zároveň, elektrolyt je na vodnej báze, a teda batéria je nehorľavá, nevýbušná a elektrolyt prakticky nesmrteľný. Veľkou výhodou je aj to, že životnosť takejto batérie môže byť viac ako 25 rokov,“ vysvetlil Rudolf Sihlovec z INO-HUB Energy.

Ako ďalej doplnil, čaro takýchto batérií v ich jednoduchej recyklácii, keďže sú zložené z recyklovateľných plastov, ocele a hliníka. Zároveň elektrolyt  je možné opätovne použiť pri ďalších batériách alebo pri rozšírení tých existujúcich. Veľký potenciál pre budúcnosť dlhodobého skladovania elektrickej energie prinášajú aj využitím ich dlhej životnosti, prakticky neobmedzenej cyklovateľnosti, 100 % hĺbky vybitia bez degradácie, možnosťou opätovného využitia elektrolytu v ďalšej generácii a tiež možnosti zvyšovať kapacitu batérie nezávisle od jej výkonu.