SSD plánuje obmedziť dodávku elektriny v troch okresoch

8.6.2023 08:16

Stredoslovenská distribučná naplánovala počas budúceho týždňa v ŽilinskomBanskobystrickom kraji tri rozsiahlejšie odstávky elektriny. Dotknú sa dvoch miest a štyroch obcí. Obmedzenia zasiahnu takmer tritisíc odberných miest.

Žilinský samosprávny kraj 

okres Čadca

V Novej Bystrici prebehne plánovaná odstávka elektriny v utorok 13. júna. Prerušenie dodávky v čase od 7:15 do 16:30 pocíti približne 600 domácností. Energetici zo SSD vykonajú v týchto hodinách opravy na vzdušnom vedení vysokého napätia, povymieňajú poškodené izolátory a skontrolujú trafostanicu.

okres Liptovský Mikuláš

Obyvateľov Liptovského Hrádku v mestskej časti Dovalovo čaká odstávka elektriny vo štvrtok 15. júna. Od 7:30 do 14:00 nebude mať elektrický prúd zhruba 600 odberných miest. Obmedzenie bude nevyhnutné pre revíziu niekoľkých miestnych trafostaníc.

Banskobystrický samosprávny kraj

okres Banská Štiavnica

Obce Banská Belá, Banský Studenec, Podhorie a niekoľko ulíc severovýchodnej časti mesta Banská Štiavnica majú naplánovanú odstávku elektriny v utorok 13. júna. Potrvá od 7:30 do 16:30 a dotkne sa viac ako 1500 odberných miest. Príčinou bude pravidelná lezecká kontrola vzdušného vedenia vysokého napätia, ktoré zásobuje spomínané lokality.

Vo všetkých vymenovaných prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné, pretože počas prác musia byť pre bezpečnosť elektrikárov jednotlivé vedenia bez napätia. Množstvo úsekov distribučnej sústavy sa pritom nedá zásobovať z iných okruhov. Energetici zo SSD sa v takýchto prípadoch vždy snažia obnoviť dodávku elektriny čo najskôr. Za priaznivých okolností to býva väčšinou skôr ako v ohlásených hodinách.

SSD prosí obyvateľov zasiahnutých odstávkami o trpezlivosť a primeranú prípravu na obmedzenie. Zoznam všetkých dotknutých odberných miest je dostupný na internetovej stránke spoločnosti v časti plánované odstávky. Odberatelia sa tu môžu aj bezplatne zaregistrovať na odber SMS správ alebo e-mailov o všetkých plánovaných odstávkach na ich odberných miestach s niekoľkotýždňovým predstihom.