SSD buduje nové vedenie VN smerom k Demänovskej doline

22.9.2022 09:41

Stredoslovenská distribučná (SSD) pokračuje v projekte posilnenia elektrickej siete v lyžiarskom stredisku Jasná, ktorý počas leta prešiel do fázy realizácie. Finálna časť výstavby nového vedenia vysokého napätia (VN) čaká na povolenie úradov.

Zdroj: Stredoslovenská distribučná, a.s.

SSD začala budovať z transformovne v Závažnej Porube nové vedenie vysokého napätia (22 kV) o dĺžke 7 kilometrov. Prostredníctvom neho privedú do Demänovskej doliny požadovaný elektrický výkon, na ktorý čaká množstvo investorov a podnikateľov v cestovnom ruchu. Momentálne je totiž kapacita distribučnej siete v tejto lokalite krajne vyťažená. Preto tu už štyri roky platí zákaz pripájania nových odberných miest, ale aj navyšovania spotreby u existujúcich.

Výstavba nového vedenia sa síce rozbehla, ale zatiaľ ide len o menšie úpravy vedení a prvú väčšiu výstavbu na úseku medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehotou. Termín pokračovania smerom do doliny je zatiaľ nejasný. Energetici upozornili, že stále nemajú právoplatné územné rozhodnutie. „Stavebný úrad v Demänovskej Doline ho vydal ešte vlani, ale odvolanie voči nemu putovalo takmer okamžite na nadriadený druhostupňový úrad do Žiliny. Na konanie vo veci odvolania čakáme už dlhšie ako rok, napriek tomu, že z naše strany je všetko v súlade so zákonom,“ skonštatoval Milan Miškár, riaditeľ divízie energetické aktíva v SSD. Odvolanie podali majitelia pozemkov v extraviláne, ktorí nesúhlasia s umiestnením nového vedenia.

Demänovskej doline a okolitým obciam však čiastočne pomôže aj aktuálne rozbehnutá etapa Závažná Poruba - Pavčina Lehota. Nové vedenie VN  posilní kapacitu a zvýši spoľahlivosť distribučnej siete v Ploštíne a Iľanove, čím tiež čiastočne odľahčí zaťaženie v Jasnej, zdôraznila SSD.

Zdroj: Stredoslovenská distribučná, a.s.

„Z transfomrovne vyvedieme nový kábel. Viac ako tri kilometre pôjde zemou, potom sa napojí na existujúce vzdušné vedenie, ktoré komplexne zrekonštruujeme. Vymeníme približne 50 stĺpov vrátane niekoľkých stožiarov. Pôvodné vodiče nahradíme novými a pridáme k nim tie z nového vývodu. Vedenie bude teda dvojité,“ vysvetlil Jakub Jaseň, projektový manažér distribučnej spoločnosti. Dodal, že celkovo ide o sedemkilometrový úsek prechádzajúci cez polia a lúky. Náklady vyčíslila Stredoslovenská distribučná na milión eur.

SSD: Poľnohospodárov práce neobmedzia

Niektoré stĺpy a stožiare už elektromontéri zo spoločnosti SSD vymenili, pri iných musia na žiadosť poľnohospodárov ešte počkať. Nedávno sa však pustili do výkopových prác pre nový kábel. Čaká ich aj náročný pretlak popod diaľnicu D1 a železničnú trať. „Všetkých majiteľov pozemkov ubezpečujeme, že po ukončení prác dáme terén do pôvodného stavu a svoje pozemky budú môcť aj naďalej využívať pre poľnohospodárske účely,“ zdôraznil Jakub Jaseň s tým, že ukončenie väčšiny elektromontážnych prác na prvej fáze si naplánovali do konca októbra. Obyvateľov Ploštína a Iľanova dovtedy čakajú aj viaceré plánované odstávky elektriny. Dotknutých odberateľov bude SSD informovať obvyklým spôsobom.

Zdroj: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Na to, aby mohla distribučná spoločnosť uviesť nový vysokonapäťový vývod do prevádzky, bude okrem iného ešte potrebné vykonať úpravy v zdrojovej transformovni, či získať kolaudačné rozhodnutie. Ak nenastanú komplikácie, SSD odhaduje, že vedenie by malo byť pod napätím v prvej polovici roka 2023.