SPP otvoril ďalšiu LNG čerpaciu stanicu na diaľnici D2

27.9.2023 08:17

Spoločnosť SPP otvorila na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na LNG na hraničnom odpočívadle Brodské. Stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorý podporila Európska komisia je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). 

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) otvoril na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn (LNG). Je na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre osobnú automobilovú dopravu. Motoristi ju budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priamo na hraničnom odpočívadle Brodské. To je prístupné z oboch smerov, tak z Bratislavy, ako aj z Brna.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci SR. SPP otvoril prvú čerpaciu stanicu v januári v Trnave a ďalšiu v apríli v Prešove. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Okrem paliva LNG pre ťažkú nákladnú dopravu, stanica ponúkne aj alternatívne palivo CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG. 

Týmto krokom spoločnosť zároveň rozširuje sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 26. Nová stanica je umiestnená na hraničnom diaľničnom odpočívadle Brodské vedľa bývalej colnice. Je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Historicky prvú čerpaciu stanicu otvoril SPP v januári v Trnave, motoristi môžu vďaka jej polohe využiť priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1. Na otvorení sa zúčastnil aj vtedajší minister hospodárstva Karel Hirman a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla. Reportáž z podujatia, ktorého sme sa zúčastnili, si môžete prečítať na tomto odkaze. Odvtedy SPP sprevádzkovala aj LNG plničku v Prešove. V procese výstavby je stanica na hraničnom odpočívadle D2 Brodské.