Spoločnosti JAVYS a EDF podpísali memorandum o spolupráci

30.8.2023 08:56

JAVYS a EDF podpísali v Paríži memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Firmy by mohli spolupracovať aj pri realizácii projektov malých modulárnych reaktorov (SMR).

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS podpisom memoranda o porozumení francúzskou spoločnosťou Électricité de France S.A (EDF) rozšírila priestor na spoluprácu o ďalšieho partnera pri realizácii budúcich projektov zameraných na rozvoj v oblasti malých modulárnych reaktorov (SMR). „Uzatvorenie memoranda o porozumení zakladá žiadnu exkluzivitu, je základom na to, že ak raz bude prijímať Vláda slovenskej republiky rozhodnutie o umiestnení a type nového jadrového zdroja, chceme byť zodpovedným manažérom tohto procesu," povedal Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS. Od podpisu memoranda o porozumení očakávame predovšetkým širšiu výmenu informácií v oblasti nových technológií, aby sme vedeli posúdiť ich vhodnosť na zaradenie do slovenskej energetickej siete.“

K podpisu parížskeho memoranda s JAVYS sa vyjadril aj Vakisasai Ramany, prvý viceprezident zodpovedný za nový jadrový rozvoj spoločnosti EDF. „Spoločnosť EDF je hrdá na to, že sa zúčastňuje diskusií o programe výstavby nových jadrových zariadení v Slovenskej republike, ktorý je založený na technológiách EPR1200 a NUWARD SMR, ktoré môžu prispieť k naplneniu ambícií krajiny v oblasti priemyselného rozvoja a environmentálnej udržateľnosti," doplnil zástupca EDF.

Štátny podnik JAVYS kontroluje 51 % akcií v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), zvyšných 49 % akcií podiel vlastní česká pološtátna skupina ČEZ. JESS plánuje v lokalite Jaslovské Bohunice postaviť nový tlakovodný reaktor generácie III+ s inštalovaným výkonom 1700 MW.

Celá tlačová správa je k dispozícii tu.