11.5.2022 12:16

Spoločnosť Solar Turbines Slovakia, ktorá chce otvoriť v Košiciach technologické centrum zamerané na vývoj softvéra turbín, získa od štátu investičný stimul v hodnote 3,3 mil. eur. 

Spoločnosť Solar Turbines Slovakia patriaca do americkej skupiny Caterpillar Inc. plánuje vybudovať v Košiciach technologické centrum, ktoré bude zamerané na vývoj softvérových riešení pre turbíny, a vytvorí 125 nových pracovných miest do konca roku 2023. Vládny kabinet SR jej na tento zámer odsúhlasila investičný stimul vo výške 3,38 milióna eur.

Investičná pomoc štátu pre Solar Turbines Slovakia bude mať formu úľavy na dani z príjmov (v maximálnej hodnote 682.000 eur) a maximálne 2,7 milióna eur vo forme príspevkov a vytvorené nových pracovných miest. Spoločnosť plánuje investíciu do dlhodobého hmotného majetku vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení vo výške 500-tisíc eur v období rokov 2021 -2025 a na mzdové náklady by počas tohto obdobia mala vynaložiť  9,6 milióna eur.  

Spoločnosť Caterpillar Inc. má v portfóliu viac ako 20 značiek, je svetovým popredným výrobcom stavebných a banských strojov a zariadení, motorov, komponentov, turbín, či ďalších riešení v rámci mnohých priemyselných oblastí. Jej samostatná divízia Solar Turbines ponúka plynové turbíny využiteľné pre rôzne priemyselné odvetvia s výkonom od 1  do 23 MW. Viac ako 16.000 turbín Solar Turbines je inštalovaných vo viac ako 100 krajinách.