23.1.2023 08:15

Slovensko má spomedzi členských krajín EÚ piaty najväčší potenciál na zníženie celkovej spotrebu zemného plynu vďaka zatepleniu budov. Vyplýva zo štúdie think tanku Buildings Performance Institute Europe.

Spomedzi všetkých členských krajín EÚ je podľa štúdie najväčší potenciál úspor zemného plynu v Luxembursku, Holandsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.

„Tento potenciál úspor na Slovensku spomedzi krajín EÚ nás vôbec neprekvapil. Hovoríme dlhodobo, že potenciál v sektore budov máme obrovský. Aby sme však tieto úspory dosiahli aj v realite, musíme výrazne pridať. Predpoklad úspor počíta s obnovou všetkých existujúcich budov na bývanie do roku 2050, teda tak rodinných ako aj bytových domov. Znamená to zrýchlenie tempa obnovy zo súčasného 1% ročne na 3% do roku 2035 a ďalšie zvýšenie na 4% do roku 2040. Finančné prostriedky na tieto investície ponúka na Slovensku nielen Plán obnovy a odolnosti, ale aj štartujúce programové obdobie nových eurofondov,“ povedala Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Kompenzácie za vysoké ceny energií nie sú podľa platformy Budovy pre budúcnosť systémovým riešením. „Jediným trvalým riešením je zníženie spotreby a na to je príležitosť aj v novej kapitole Plánu obnovy REPowerEU. Investícia do zvýšenia energetickej hospodárnosti domov a bytov sa dnes javí ako jedno z najlepších riešení. Aj napriek zastropovaniu sa ceny energií pravdepodobne nevrátia na úrovne pred pandémiou a faktúry za energie budú tvoriť oveľa väčšiu časť výdavkov domácností ako doteraz. Komplexnou obnovu kde sa zateplí strecha, fasáda, vymenia sa okná a poprípade sa nainštaluje obnoviteľný zdroj ako fotovoltika či tepelné čerpadlo, je možné znížiť spotrebu energie o viac ako 70 percent. Avšak už len také zateplenie strechy dokáže znížiť spotrebu o približne 15 percent,“ uzavrel Richard Paksi, analytik platformy.