23.6.2022 07:56

Slovenské elektrárne v roku 2021 vykázali zisk pred započítaním úrokov, daní z príjmu a odpisov (EBITDA) na úrovni 424 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 17 %

Pozitívny prevádzkový a hospodársky výsledok ovplyvnilo viacero faktorov. „Medziročnú zmenu priaznivo ovplyvňoval najmä vývoj cien elektriny ovplyvnený cenami podkladových komodít, oživenie trhu s elektrinou oproti roku 2020, keď prvý raz nastúpil nový koronavírus, ďalej naše aktívne obchodovanie, ako aj pretrvávajúce úsilie o optimalizáciu a efektívnosť nákladov," uviedol vo výročnej správe generálny riaditeľ Branislav Strýček.

Čistý zisk spoločnosti za 2021 stúpol na 85 miliónov eur z úrovne 60 miliónov eur dosiahnutej v roku 2020. Celkové investície v roku 2021 predstavovali 211 mil. eur (bez kapitalizovaných úrokov). Pre porovnanie, v roku 2020 sa preinvestovalo o 83 miliónov eur viac. Prevažná časť investícií smerovala do dostavby dvoch blokov AE Mochovce.

Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 hydroelektrární, dve jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach, dve tepelné elektárne v Novákoch a Vojanoch a dve menšie fotovoltické elektrárne. Celkový inštalovaný výkon všetkých zdrojov je 4 143,8 MWe. 

Podiel na dodávke elektriny zo zdrojov Slovenských elektrární

Zdroj: Slovenské elektárne, a.s.

Najväčší výrobca na Slovensku v roku 2021 vyrobil najviac elektriny od roku 2017 - produkcia dosiahla 19 113 GWh. Navyše, jadrové bloky spoločne vyrobili najviac elektriny vo svojej histórii. K strategickým projektom v Mochovciach aj v roku 2021 patril projekt zvýšenia účinnosti blokov, ktorý priniesol kompletnú modernizáciu turbín a súvisiacich zariadení, s následným zvýšením elektrického výkonu," uviedol Strýček v príhovore výročnej správy