27.6.2022 08:38

Štátna agentúra SIEA podporí inovácie aj v energetike. Podnikatelia v rámci výzvy Slovensko 2.0 majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0. Po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka budú mať podniky opäť možnosť žiadať o poukážku už 30. júna 2022. Pomoc bude tentokrát (okrem iného) zameraná aj na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch. 

Finančnú podporu aj tentokrát sprostredkúva národný projekt inovujme.sk, výška spolufinancovania predstavuje 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota poukážky je od dvoch do 10-tisíc eur.„Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Výzva potrvá mesiac. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do 30. júla 2022. Zapojiť sa môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

„Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií,“ poznamenal Peter Blaškovitš v tlačovej správe.