SEVA: Slovenskí dopravcovia bez ekologických kamiónov prídu o klientov

15.11.2023 08:33

Agentúra SEVA vydala nový report o elektrifikácii cestnej nákladnej dopravy, podľa ktorého môžu slovenskí prepravcovia bez ekologických kamiónov už čoskoro prísť o ďalšiu časť svojho podielu na európskej nákladnej doprave.

Zdroj: sféra, a.s.

Slovenskí kamionisti sa v roku 2016 podieľali na medzinárodnej preprave v EÚ objemom 30 tisíc milióntonokilometrov, čo ich v rámci Únie radilo na piate miesto.Vypláva to z nového reportu Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).  „Do roku 2022 postupne klesli až na desiate miesto a prišli o šestinu svojho výkonu,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Teraz im hrozí ďalšia strata trhov, pokiaľ im štát nepomôže zostať konkurencieschopnými pri prechode na bezemisné vozidlá. V Nemecku sa napríklad v decembri spúšťa mýtny systém, ktorý ekologické nákladné vozidlá na cestách zásadne zvýhodní.“

Smernica Eurovignette ako hrozba?

Nemecko a Rakúsko ako prvé krajiny zavedú do praxe smernicu Eurovignette, podľa ktorej sa vo výpočte mýtnych poplatkov bude zohľadňovať aj objem emisií CO2. Napríklad, všetky vozidlá nad 18 t registrované pred 1. júlom 2019 budú v Nemecku automaticky patriť do najvyššej 1. triedy, pri ktorej sa mýtne poplatky už o niekoľko dní zvýšia o 83 % – z 0,190 na 0,348 eur/km. Naopak, elektrický kamión registrovaný v novembri 2023 nebude platiť žiadne mýto až do konca roka 2026, čo môže pre prepravcu za ten čas znamenať úsporu viac ako 100 tisíc eur oproti naftovému ťahaču, a to len na mýtnych poplatkoch. Podľa informácií SEVA sa smernicu Eurovignette chystajú čoskoro zaviesť aj ďalšie krajiny, vrátane Maďarska.

Znižovanie emisií z nákladnej dopravy sa totiž na európskom trhu začína brať čoraz vážnejšie, čo našich autodopravcov môže podľa SEVA rýchlo dostať pod medzinárodný konkurenčný tlak. Nadnárodní zadávatelia logistických výkonov a následne ich poskytovatelia začínajú požadovať istý podiel bezemisných vozidiel vo flotile dopravcov. Cieľom je znižovanie uhlíkovej stopy výberom takých prepravcov, ktorí sa snažia znižovať emisie. Emisie z cestnej dopravy totiž stále rastú a nákladné vozidlá sa na nich podieľajú až jednou štvrtinou. Ciele EÚ známe ako Fit for 55 a aktuálne prerokúvaná revízia nariadenia upravujúceho CO2 emisie z ťažkých cestných vozidiel kladú zásadné požiadavky zamerané na transformáciu celého sektoru.

SEVA upozorňuje na chýbajúcu podporu štátu 

SEVA dlhodobo kritizuje absentujúcu podporu zo strany štátu v oblasti osobnej aj nákladnej dopravy. Report SEVA preto navrhuje konkrétne formy podpory zo strany štátu: legislatívne opatrenia, daňové pravidlá aj návrh systému priamych dotácií. 

Štúdia SEVA obsahuje aj štatistiku o vnútroštátnej preprave na Slovensku, kde je až 63 % celkovej váhy prepravenej do vzdialenosti 50 kilometrov. „Celý tento objem je možné realizovať už dnes pomocou na trhu dostupných elektrických nákladných vozidiel a ťahačov s dojazdom do 300 km, ktoré sa primárne nabíjajú v depách,“ doplnil Križanský. Zvyšovaním dojazdu kamiónov na úroveň 500 km, ktoré prichádzajú na trh od roku 2024, sa podľa neho elektrifikácia postupne presadí aj na dlhších vzdialenostiach, To si však vyžaduje budovanie vysokovýkonných nabíjacích hubov pre nákladnú dopravu na hlavných európskych cestných koridoroch, ktoré požaduje aj prijatá európska legislatíva zameraná na infraštruktúru pre alternatívne palivá, uzavrel šéf SEVA. 

Podľa najnovších štatistík Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), predaj bezemisných elektrifikovaných ťažkých úžitkových vozidiel, medzi ktoré patria okrem nákladných áut a ťahačov aj autobusy, najmä v západnej Európe začína rásť. Za prvé tri kvartály bolo v Európskej únii registrovaných 3918 elektrických kamiónov, čo predstavuje nárast o 321,7 %. Registrovaných bolo aj 3405 plne elektrických autobusov. 

Stiahnite si Report SEVA o Elektrifikácií cestnej nákladnej dopravy.