Produkcia elektriny v Mochovciach vlani prekročila 8000 GWh

20.1.2023 11:38

Slovenské elektrárne v roku 2022 dodali do sústavy 17 039 GWh elektriny (-1,34%), z ktorej vyše 86% pochádzalo z jadrových zdrojov. Historicky najvyššiu produkciu dosiahli vlani AE Mochovce, najmä kvôli projektu zvýšenia účinnosti prvých dvoch blokov.

V roku 2022 jadrové elektrárne na Slovensku vyrobili 15 920 GWh elektriny, pričom do sústavy dodali 14 729 GWh. To predstavuje medziročný rast v produkcii o 1,21% resp. 1,09%. 

Prvé dva bloky AE Mochovce vyrobili v minulom roku rekordných viac než 8 091 GWh elektriny. Pod tento výsledok Mochoviec sa podpísalo zvýšenie účinnosti blokov, ktorej súčasťou bola výmena turbín, rekonštrukcia ich pomocných systémov a zvýšenie účinnosti chladiacich veží.

Vodné elektrárne v minulom roku limitovalo suché počasie

Rok 2022 bol extrémne suchý, čo sa nevyhnutne prejavilo v produkcii elektriny vo hydroelektrárňach. Slovenské elektrárne operatívne upravovali plán odstávok kvôli údržbe elektrární. Výroba elektriny z vody medziročne klesla na 1 831 GWh elektriny (-11,84%). Čistá dodávka z vodných elektrární v minulom roku klesla o 14,59%.

„Na druhej strane, extrémne výkyvy na trhu opäť preverili pripravenosť prečerpávacích elektrární. Potvrdzuje sa, že sú efektívnym zdrojom pre regulovanie výkyvov v elektrickej sieti a ich význam bude rásť s pribúdaním výroby z nepredvídateľných obnoviteľných zdrojov,“ povedal Ján Mazánik, vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov.

Tepelné elektrárne ovplyvnili výpadky v dodávkach uhlia

V tepelných elektrárňach prevádzkovaných spoločnosťou Slovenské elektrárne sa v roku 2022 vyrobilo takmer 1 136 GWh elektriny, pričom do sústavy dodali necelých 909 GWh elektriny.

Produkciu v Elektrárňach Nováky, ktorá ukončí svoju prevádzku ku koncu tohto roka, ovplyvnili problematické dodávky hnedého uhlia od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.

Čistá dodávka do siete v Novákoch medziročne klesla o 9,45%. Svoju produkciu znížili o 26,28% aj Elektrárne Vojany, predovšetkým kvôli prechodu z čierneho uhlia na spaľovanie tuhého druhotného paliva.