Slovenské elektrárne a Westinghouse uzavreli dohodu o dodávkach paliva

25.8.2023 09:54

Slovenské elektrárne a Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre atómové elektrárne na Slovensku. Cieľom je diverzifikácia dodávok paliva pre elektrárne typu VVER 440. Prvé dodávky od Westinghouse sa predpokladajú v horizonte približne jedného roka od jeho licencovania.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a. s.
Zmluva s americkou firmou je výsledkom medzinárodného tendra na dodávky jadrového paliva a súvisiace služby v rámci celého dodávateľského reťazca pre výrobu jadrového paliva.

„Zabezpečenie ďalšieho dodávateľa jadrového paliva pre naše elektrárne je dôležitým krokom k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

V súčasnosti sa do slovenských atómových blokov dodáva len ruské jadrové palivo. Palivo, ktoré dodá spoločnosť Westinghouse Electric Sweden AB, musí prejsť najskôr procesom licencovania v súlade s platnou legislatívou SR, teda schválením jeho použitia v podmienkach reaktorov Slovenských elektrární, v rámci ktorého musí byť preukázané, že jeho používanie bude bezpečné.

Základným kameňom diverzifikačnej stratégie Slovenských elektrární je podpora akejkoľvek iniciatívy a spolupráce s cieľom mať v portfóliu aspoň dvoch alternatívnych dodávateľov jadrového paliva a viacerých potenciálnych dodávateľov materiálov a služieb v rámci celého dodávateľského reťazca pre výrobu jadrového paliva.