Projekt ACON prepája český Hodonín so slovenským Holíčom

4.6.2024 09:13

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav. Investícia sa realizuje v rámci cezhraničného projektu ACON. V okolí miest bolo vybudovaných 122 distribučných trafostaníc so smart prvkami a desiatky kilometrov nových optických liniek.

Projekt ACON spája distribučné územie českého EG.D a slovenskej Západoslovenskej distribučnej (ZSD) prostredníctvom inteligentných sústav. Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách, zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne a zaistenie bezpečných, vysokokvalitných a spoľahlivých dodávok elektriny. 

Modernizácia a inteligentné prvky

Prepojenie českého Hodonína a slovenského Holíča bolo znovu sprevádzkované takmer po 30 rokoch. Moderná sústava využíva inteligentné a komunikačné prvky. Vďaka diaľkovo ovládaným inteligentným prvkom je umožnené sprevádzkovanie prepojenia 22 kV Hodonín  Holíč, a tým aj spustenie dodávok elektriny do prihraničných oblastí v Českej republike a na Slovensku, v reálnom čase.

V Holíči a jeho bezprostrednom okolí bude vďaka projektu ACON vybudovaných celkovo 65 kilometrov nových optických liniek. Modernizácie sa už dočkalo 8 distribučných trafostaníc, na ktoré sú pripojení obyvatelia mesta. „V trafostaniciach je implementovaná nová moderná technológia so smart prvkami. Tie okrem iného zaisťujú aj flexibilnejšiu možnosť riešenia porúch a plánovaných revízií, čím umožňujú plynulú dodávku elektriny pre všetkých zákazníkov od obyvateľov mesta po podnikateľské subjekty,“ opísal za slovenskú stranu Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. „V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Inštalovali sme tiež 70 smart prvkov do distribučnej sústavy, a to diaľkovo ovládané úsekové spínače a technológie recloser,“ vysvetlil Marian Rusko, predseda predstavenstva spoločnosti EG.D.

Výhody nového prepojenia pocítia obyvatelia českého a slovenského pohraničia najmä v prípade neštandardných alebo havarijných stavov distribučných sústav. Vďaka cezhraničnej spolupráci bude možné si vzájomne vypomáhať v prípade prerušenia dodávok elektriny. „K rozsiahlemu výpadku došlo v okolí Hodonína napríklad v roku 2021, keď južnú Moravu zasiahli silné búrky spojené s ničivým tornádom. Nové prepojenie by v takých prípadoch výrazne pomohlo,“ dodáva Marian Rusko.

Projekt ACON

Cezhraničný projekt ACON je spolufinancovaný z programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF), ktorý zriaďuje Európska komisia. Objem investícií do modernizácie a automatizácie distribučných sietí dosiahne na Slovensku celkovo 92 miliónov eur a v Českej republike viac než 90 miliónov eur. Implementované inteligentné prvky prispievajú k prechodu na koncept inteligentnej siete, takzvaný smart grid, vďaka ktorému bude elektrická sústava pripravená na budúcnosť a umožní pripájanie ešte väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov.

„Sme veľmi radi, že sme svedkami spustenia prevádzkovej fázy transeurópskeho prepojenia medzi Slovenskom a Českom na úrovni distribučnej sústavy. Ukazuje to, ako grant CEF vo výške 91 miliónov eur, ktorý bol udelený projektu ACON, pomáha zabezpečiť cezhraničné toky energie a inštaláciu inteligentnej energetickej infraštruktúry v prospech všetkých európskych občanov,” uviedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyňa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie).