Prieskum: České domácnosti kvôli vysokým nákladom vykurujú svoje domovy menej, škrtia aj iné výdavky

17.3.2023 09:49

Vyše tri pätiny českých domácnosti nevykuruje optimálne niektoré časti svojich bytov a rodinných domov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa realizoval v januári 2023. Polovica respondentov kvôli vysokým nákladom za teplo musela obmedziť svoje výdavky. Úsporné opatrenia robili primárne tí ľudia, ktorí hodnotia svoju ekonomickú situáciu ako zlú, ako aj ľudia starší než 60 rokov.

„Analýza rozdielov medzi rôznymi sociodemografickými skupinami ukazuje, že úsporné opatrenia začali v porovnaní s rokom 2019 vo väčšej miere zavádzať ľudia naprieč vekovým spektrom. Rovnako ako pri predchádzajúcom meraní k nim však najčastejšie zo všetkých pristupovali ľudia starší ako 60 rokov,“ vysvetlila agentúra STEM v tlačovej správe.

Ako vyplýva z výsledkov prieskumu, skokový nárast domácností, ktoré na začiatku tohto roku tvrdili, že kvôli vysokým cenám za teplo obmedzili aj iné výdavky, je však pozorovateľný aj medzi najmladšími obyvateľmi vo veku 18 až 29 rokov.

Prieskum tiež zisťoval, na akú teplotu domácnosti vykurujú svoju hlavnú obytnú časť, v ktorej trávia najviac času. Kým v roku 2019 len polovica domácností nastavila vnútornú teplotu na 20 stupňov °C a menej, na začiatku tohto roka to bola už viac než polovica.  

Spomedzi tých domácností, ktoré ktoré hodnotia svoju ekonomickú situáciu ako zlú, obmedzuje kvôli nákladom na vykurovanie iné výdavky až tri štvrtiny opýtaných. Pre porovnanie, v roku 2019 to bola zhruba polovica.

Prieskumu STEM, ktorý sa realizoval v januári 2023, sa zúčastnilo 1089 respondentov, obyvateľov ČR.