Pokles importu ruského plynu ovplyvnil hospodársky výsledok EP Infrastructure

27.3.2024 08:56

Spoločnosti patriace do EP Infrastructure (EPIF) z holdingu EPH v roku 2023 klesol prevádzkový zisk EBITDA medziročne o zhruba 15 % na úroveň 1,22 miliardy eur. K zníženiu zisku prispeli primárne obmedzenia dovozu ruského plynu, ale aj niektoré jednorazové opatrenia firmy. Vyplýva to zo zverejnenej výročnej správy EPIF.

EP Infrastructure (EPIF) združuje firmy z Energetického a priemyselného holdingu (EPH), ktoré sa zaoberajú prepravou, distribúciou a skladovaním zemného plynu, distribúciou elektriny  a produkciou tepla. Okrem prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti Eustream, má EPIF podiely aj vo firmách Nafta a Pozagas, ktoré sa zaoberajú skladovaním plynu, a Stredoslovenskej distribučnej (SSD), ktorá je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektriny.

EPIF je aktívna aj v ČR, vlastní tiež hnedouhoľnú elektráreň v Opatoviciach nad Labem na Pardubicku a firmu United Energy, ktorá je prevádzkovateľom teplárne v Komořanoch, ktorá vyrába teplo a elektrinu pre mestá Most a Litvínov.

„Po otrasoch v dodávkach plynu v roku 2022 došlo v roku 2023 na trhu so zemným plynom k ​​postupnému obnoveniu rovnováhy. Naša konzervatívna finančná stratégia, ktorá kladie dôraz na udržanie alebo obnovenie ratingu investičného stupňa a podporu odolnosti Skupiny prostredníctvom diverzifikácie segmentov, sa pozitívne odrazila v dobrých výsledkoch, ktoré sa nám v roku 2023 podarilo dosiahnuť. Preto sme s finančnou stabilitou Skupiny k 31. decembru 2023 veľmi spokojní,“ uviedol Václav Paleček, finančný riaditeľ EPIF.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe