27.6.2022 14:55

Za dva týždne od spustenia novej výzvy v projekte Zelená Domácnostiam prejavilo záujem o podporu inštalácie malých OZE zhruba 12 300 žiadateľov. Aktivovaných je zatiaľ približne 4000 žiadostí s požadovanou sumou 7,1 milióna eur. K dispozícii je tak stále takmer 23 miliónov eur, informovala SIEA. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dnes informovala, že v reštartovanom projekte Zelená domácnostiam bolo po dvoch týždňoch zaevidovaných viac ako 12 300 nových žiadostí. Z nich je zatiaľ aktivovaných približne 4 000, pričom z vyčlenených prostriedkov vo výške 30 miliónov eur sa vyčerpalo 7,1 milióna eur. „Aktuálne čísla o počte pribúdajúcich žiadostí dokazujú, že systém sa podarilo stabilizovať. Bez zbytočného stresu a rýchleho prihlasovania tak môže dostať podporu každý, kto je po dohode so zhotoviteľmi pripravený inštaláciu ekologického zariadenia zrealizovať do konca októbra 2023,“ zhodnotil na tlačovej konferencii Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA. 

Najväčší záujem je o fotovoltické panely, ku ktorým si od 13. júna 2022  nechalo aktivovať žiadosť 2 396 domácností. V rebríčku záujmu ďalej nasledujú slnečné kolektory so 696, tepelné čerpadlá so 672 a kotly na biomasu so 294 aktivovanými žiadosťami.

Zdroj: SIEA

SIEA zaviedla nvé pravidlá. Kým doteraz žiadateľom stačilo vyplniť registračné údaje, po novom obdržia registračný kód, ktorý si musia do 3 mesiacov uplatniť podpisom zmluvy s dodávateľom. „Vykonali sme niekoľko zásadných zmien v prihlasovacom systéme, ktorý vychádza v ústrety všetkým, ktorí si dnes síce vyplnili žiadosť o poukážku, no chcú zariadenie inštalovať neskôr, alebo čakajú na dodanie zariadenia od výrobcu," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Nový spôsob vydávania poukážok víta aj väčšina zhotoviteľov, keďže im umožňuje termíny inštalácií jednoduchšie plánovať.“ 

Registrácia žiadostí zostáva otvorená pre domácnosti zo všetkých regiónov okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Poukážka môže pokryť maximálne 50 % nákladov na inštaláciu a maximálna suma závisí aj od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je to najviac 3 400 eur, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1 500 eur a pri slnečných kolektoroch 1 750 eur.