Novým šéfom Západoslovenskej distribučnej je Radoslav Haluška

15.3.2023 08:18

Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom Západoslovenskej distribučnej sa od dnes stal Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná. 

Radoslav Haluška bude v rámci spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Doterajší predseda predstavenstva spoločnosti ZSD, Tomáš Turek,  prechádza do predstavenstva materských firiem, Západoslovenskej energetiky (ZSE) a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.

„Energetike sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobenie v dvoch distribučných spoločnostiach mi dáva príležitosť  stavať na tom pozitívnom, čo v oboch spoločnostiach je, a  motivovať kolegov k prehlbovaniu vzájomných synergií. Samozrejme niektoré činnosti sú viazané na infraštruktúru v konkrétnom regióne a tie budeme aj naďalej vykonávať osobitne, ale mnohé činnosti môžeme robiť identicky. Je logické, aby sme vystupovali jednotne predovšetkým z pohľadu zákazníckeho rozhrania. Keďže obe spoločnosti pôsobia v rámci jedného právneho, regulačného a technického prostredia, mali by aplikovať jednotné prístupy ku všetkým zákazníkom, či už sú to výrobcovia, dodávatelia alebo odberatelia. Vzájomná spolupráca bude mať význam len vtedy, ak prináša hodnoty nielen do vnútra firiem, ale predovšetkým pre zákazníkov. Ak sa nám toto podarí, som presvedčený, že z trhu dostaneme len pozitívnu spätnú väzbu,“ uviedol Radoslav Haluška, nový predseda predstavenstva ZSD. 

Radoslav Haluška od roku 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou (VSE), kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti VSE, ktorú zastával až do 31. marca 2014. Od 1. apríla 2014 prešiel do firmy Východoslovenská distribučná, do funkcie predsedu predstavenstva a neskôr aj generálneho riaditeľa.