Novým prezidentom SPNZ sa stal Rastislav Ňukovič

21.9.2022 15:25

Novým prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sa stal Rastislav Ňukovič, ktorý vo funkcii vystriedal Tomáša Malatinského.  

Delegáti X. Riadneho Snemu SPNZ dnes rozhodli o tom, že novým prezidentom na obdobie rokov 2022-25 sa stal Rastislav Ňukovič, dlhoročný generálny riaditeľ firmy Eustream, ktorá je prevádzkovateľom prepravnej siete plynu. Na najvyššej pozícii zväzu vystriedal Tomáša Malatinského, ktorý ho viedol od roku 2015. Za prvého viceprezidenta SPNZ bol menovaný Martin Hollý. Ďalšími členmi vedenia zväzu sú Martin Bartošovič a Tomáš Niepel. 

Nový prezident SPNZ chce nadviazať na pozitíva práce SPNZ v posledných rokoch. „Chcem pokračovať v aktívnej komunikácii SPNZ smerom k verejnosti, profesijným organizáciám orgánom štátnej správy i zahraničných partnerom. Považujem za dôležité aj obhajobu zemného plynu v našom i európskom energetickom mixe, no zároveň aj hľadanie ciest ako dostať do plynárenskej infraštruktúry čo najviac obnoviteľných plynov, pretože bez ich využitia nemá Európa šancu dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu,“ povedal Ňukovič.

Snem rozhodol, že SPNZ bude podporovať iniciatívy a projekty v oblasti plynárenstva, ktoré zvyšujú energetickú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny, či už formou diverzifikácie dodávok a trás, ale aj využitie potenciál vlastnej ťažby a produkcie obnoviteľných plynov ako je vodík a biometán. Zároveň bude presadzovať inovatívne projekty v plynárenstve a prispieť k tomu, aby sa mohli uchádzať o podporu IPCEI, či rôznych európskych fondov. Chce zamerať aj na podporu plynovej mobility ako relevantnú alternatívu voči iným pohonom, spolupracovať so samosprávami a verejným sektorom na jej využívaní aj ako súčasti cirkulárnej ekonomiky.