Európska komisia žaluje Poľsko kvôli obmedzeniu obchodu s plynom

20.11.2023 14:57

EK sa rozhodla zažalovať Poľsko kvôli reštriktívnym požiadavkám na firmy, ktoré realizujú cezhraničné obchodovanie so zemným plynom. Stanovené národné podmienky na dodávku objemu povinných zásob do Poľska a na pevne rezervovanú kapacitu na vstupe je podľa Bruselu v rozpore s nariadením o bezpečnosti dodávok plynu.

Dovozcovia a obchodníci, ktorí skladujú plyn mimo Poľska musia zaistiť dodávku celých povinných zásob plynu pre poľskú národný prepravnú alebo distribučnú sieť. Importéri musia mať zaistený plyn v zásobníkoch aspoň na 40 dní alebo na úrovni 11 % objemu priemernej ročnej dodávky plynu. Zároveň musia mať zarezervovanú pevnú kapacitu na vstupnom bode do krajiny pre prípad, že by bolo treba plyn doviesť. Zarezervovaná prepravná kapacita nesmie byť predmetom predaja na sekundárnom trhu, a to ani ak sa kapacita nevyužije.

Na domácich dodávateľov sa obdobné požiadavky nevzťahujú.

Európska komisia argumentuje, že obmedzenia sú v rozpore s nariadením EÚ 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, narúšajú konkurencieschopnosť, bránia fungovaniu vnútorného trhu a zvyšujú riziko preťaženia na prepájacích bodoch. Konanie o porušení únijných predpisov, ktoré teraz smeruje na Súdny dvor EÚ, začalo ešte v roku 2018. Vlani sa pripravovala zmena národnej legislatívy, ktorá mala problematické ustanovenia zmeniť, avšak dosiaľ nebola novela predložená.