Európsky parlament odobril zmeny v smernici o podpore OZE

12.9.2023 14:09

Europoslanci schválili revidovanú smernicu o podpore OZE. Európsky cieľ do roku 2030 sa tak zvýši na minimálne 42,5 %. Zavedú sa tiež akceleračné zóny a zrýchlené povoľovanie pre projekty zelenej energie.

Zdroj: Freepik
Hoci len vlani bola na Slovensku dokončená transpozícia smernice o podpore obnoviteľných zdrojov z roku 2019, Európsky parlament dnes úspešne odobril jej revíziu pomerom hlasom 470 za, 120 proti a 40 poslancov sa zdržalo. Návrh ešte musia ešte formálne schváliť členské štáty.

Okrem zvýšenia cieľa EÚ pre podiel obnoviteľných zdrojov sa dôležité ustanovenia týkajú urýchlenia povoľovania projektov. V rámci takzvaných go-to oblastí s urýchleným režimom sa majú projekty povoľovať do 12 mesiacov, v ostatných oblastiach do 24 mesiacov.

Zvýši sa tiež podiel OZE v doprave až na 14,5 %, pričom dôraz je na zavádzanie vyspelých biopalív a tiež obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako napr. vodík. Viac sa tiež majú podporovať inovatívne OZE technológie, cezhraničné projekty a sprísnia sa požiadavky na udržateľnosť biomasy.