EPH posilňuje svoju energetickú expanziu v Holandsku

23.5.2023 12:30

Holding EPH rozširuje svoju prítomnosť na trhu v Holandsku. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti EP Netherlands uzavrel dohodu so spoločnosťou Castleton Commodities International o akvizícii dvoch plynových elektrární s inštalovaným výkonom 1336 MW.

Zdroj: Freepik

Energetický a průmyslový holding (EPH) len nedávno začal pôsobiť v Holandsku, ale už po krátkom čase rozširuje svoju prítomnosť na tamojšom trhu. Dcérska firma, spoločnosť EP Netherlands, získala do svojho plného vlastníctva plynovú elektráreň MaaStroom Rotterdame s inštalovaným výkonom 426 MW. Popri tom získal EPH podiel 50 % akcií v spoločnosti Enecogen, ktorá prevádzkuje ďalšiu paroplynovú elektráreň rovnako v Rotterdame, konkrétne v lokalite Europoort, s inštalovaným výkonom 910 MW. Zvyšný podiel 50 % bude naďalej držať holandská energetická spoločnosť Eneco.

Začiatkom roka EPH kúpil prostredníctvom dcérskej spoločnosti EP Netherlands kúpil dve paroplynové elektrárne v Holandsku: Sloe s inštalovaným výkonom 870 MW a Rijnmond s výkonom 800 MW. Súčasťou vstupu EPH na holandský trh je tiež akvizícia spoločnosti ZEM Energy Company, ktorá vlastní 55 km dlhý plynovod zásobujúci jednu z elektrární a súčasne realizuje obchodovanie a B2B dodávky elektriny a plynu.

Strategické akvizície umožnili EPH vytvoriť portfólio štyroch vysoko účinných plynových elektrární, ktorých kumulatívny inštalovaný výkon predstavuje 2600 MW.

„Tohtoročnými akvizíciami štyroch plynových elektrární a s nimi súvisiacimi aktivitami v oblasti obchodu a distribúciu sme položili pevné základy pre naše dlhodobé pôsobenie v Holandsku. Dôležitá pre nás je skutočnosť, že sa môžeme plne spoľahnúť na schopný miestny tím,“ uviedol k akvizíciám člen predstavenstva EP Power Europe Peter Černák.

„Sme radi, že môžeme pokračovať v raste na holandskom energetickom trhu, predovšetkým v oblasti flexibilných výrobných kapacít. Vzhľadom k tomu, že dodávky elektriny z OZE sa stále zvyšujú, hrajú naše moderné plynové elektrárne s nízkymi emisiami kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní flexibilného napájania energetického systému. Spoločnosť EP Netherlands aj naďalej pokračuje v energetickej transformácii  a usiluje o ďalšie zvyšovanie účinnosti našich existujúcich elektrární,“ uviedol generálny riaditeľ EP Netherlands Niels Unger.

Do roku 2030 plánuje EPH vo všetkých krajinách, kde pôsobí, využívať uhlie na výrobu elektriny a tepla. Výnimkou bude Nemecko, kde bude holding postupovať v súlade so zákonom, ktorý počíta s odklonom od uhlia najneskôr do konca roku 2038.

Konsolidované tržby holdingu EPH v roku 2022 medziročne vzrástli na 37,1 mld. eur (+95,2 %). Ukazovateľ EBITDA sa medziročne zvýšil o 87 % na úroveň 4,3 mld. eur. Údaje nezahŕňajú výsledky spoločností LEAG a Slovenské elektrárne. Zlepšenie finančných výsledkov podľa EPH priniesla čiastočne výnimočná situácia na európskom energetickom trhu, ale aj akvizície a vlastný rozvoj.