Envirorezort vyhlásil výzvu na dekarbonizáciu priemyslu

25.11.2022 14:39

Veľké podniky sa môžu uchádzať o podporu z Plánu obnovy vo výzve, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia, zameranej na dekarbonizáciu priemyslu s celkovou alokáciou vyše 357 miliónov eur. Podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií CO2 o minimálne 30%.

Na tlačovej konferencii o tom dnes (25. 11. 2022) informoval premiér Eduard Heger s ministrom životného prostredia Jánom Budajom, podľa ktorého môže ponuka na modernizáciu pre energeticky mimoriadne náročný priemysel znamenať východisko zo súčasnej ťažkej situácie. „Táto výzva má ambíciu urýchliť zelený reštart priemyslu, na ktorý ale nedoplatí životné prostredie,“ zdôraznil ďalej šéf envirorezortu Budaj.

O financie sa môžu uchádzať výlučne tie priemyselné podniky, ktoré spadajú pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS). Poskytnutú pomoc majú podniky, ktoré sa kvalifikujú, investovať do znižovania emisií CO2. Hlavnou podmienkou je, aby podporený podnik dosiahol zníženie emisií aspoň o 30% v porovnaní s referenčným obdobím.

Minimálna a maximálna intenzita pomoci nie sú stanovené

Za oprávnené sa v rámci výzvy budú považovať investičné náklady, ktoré budú priamo prepojené s implementáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o grant. Zámerom dekarbonizačnej schémy je znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. Z tohto dôvodu nebudú  podporené projekty, ktoré rátajú s tuhými fosílnymi palivami alebo so zemným plynom.  Podiel zemného plynu na konečnej spotrebe podporenej technológie nesmie byť vyšší ako 20%. Podporené projekty navyše musia splniť súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky BAT a súlad s normami EÚ.

Hlavným kritériom pri schvaľovaní žiadostí bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií (70% váha) a absolútne zníženieemisií (30% váha). Projekty budú posudzovať externí odborní hodnotitelia. Výzva na ich výber bude zverejnená čoskoro. 

Výzva je otvorená do 20. januára 2023. Viac informácií o výzve na dekarbonizáciu priemyslu.