Česko: ČEPS preberá zásobníky RWE Gas Storage CZ

19.9.2023 09:44

Spoločnosť ČEPS dokončuje akvizíciu firmy RWE Gas Storage v Česku, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky plynu. Spojenie subjektov už schválil aj tamojší úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

Spoločnosť RWE Gas Storage CZ, ktorá je najväčším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov plynu v Česku, disponuje skladovacou kapacitou na úrovni 2,7 mld. metrov kubických (m3) plynu. Firma kontroluje päť zásobníkov (Třanovice, Štramberk, Tvrdonice, Dolní Dunajovice a Lobodice) a jeden menší zásobník pri obci Háje na Příbramsku

RWE sa rozhodla predať českú spoločnosť a ponechať si aktivity so skladovaním plynu iba v domovskom Nemecku. Predmetom predaja je celá spoločnosť vrátane 250 zamestnancov.

Kúpna cena dosahuje podľa spoločnosti ČEPS hodnotu 360 miliónov eur. Plánovaný obchod odobrila dňa 23. augusta 20236 aj česká vláda. Spojenie minulý týždeň, dňa 15. septembra 2023, povolil aj Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže ČR. Zástupcovia obidvoch subjektov podpísali prevodnú listinu v pondelok 18. septembra 2023 

Prevádzkovatelia zásobníkov plynu a zásobníky v ČR v roku 2023

Zdroj: NET4GAS

Pre potreby Slovenska je využívaný podzemný zásobník na území ČR v moravskej obci Dolní Bojanovice. Tento zásobník je napojený na slovenskú plynárenskú sieť a využíva sa pre účely vyvažovania distribučnej siete, zároveň ponúka možnosti dodatočného zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov zemného plynu v domácnostiach. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť SPP Storage. Od roku 2024 by sa mal prepojiť s českou plynárenskou sieťou. SPP Storage už rozbehla stavebné práce. Viac informácií v tomto texte.