Česko: ČEPS kupuje od RWE podzemné zásobníky plynu v Česku

24.8.2023 15:45

Spoločnosť ČEPS sa dohodla s nemeckým gigantom RWE na predaji dcérskej firmy RWE Gas Storage CZ, ktorá prevádzkuje podzemné zásobníky plynu v Česku. Plánovaný obchod v hodnote 360 miliónov eur odobrila aj česká vláda, transakcia ešte podlieha schváleniu tamojšími regulačnými úradmi, čo by malo prebehnúť do konca roka.

Zdroj: Freepik
Spoločnosť RWE Gas Storage CZ, ktorá je najväčším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov plynu v Česku, disponuje skladovacou kapacitou na úrovni 2,7 mld. metrov kubických (m3) plynu. Firma kontroluje päť zásobníkov (Třanovice, Štramberk, Tvrdonice, Dolní Dunajovice a Lobodice) a jeden menší zásobník pri obci Háje na Příbramsku. Ich aktuálna naplnenosť prevyšuje podľa online údajov 90 % ich kapacity.

Predmetom predaja je celá spoločnosť vrátane 250 zamestnancov. Kúpna cena dosahuje podľa spoločnosti ČEPS hodnotu 360 miliónov eur. „ČEPS bude nákup krátkodobo financovať z prebytkov vlastných zdrojov. Nimi disponuje vďaka významnému prepadu nákladov na služby výkonovej rovnováhy a vďaka poklesu cien elektriny nakupovanej na pokrytie strát v prenosovej sústave. Využije rovnako výnosy z aukcií cezhraničných kapacít,“ uviedol predseda predstavenstva ČEPS Martin Durčák.

Transakcia podlieha schváleniu regulačnými orgánmi, ktoré sa očakáva ešte v roku 2023.

RWE sa rozhodla predať českú spoločnosť a ponechať si aktivity so skladovaním plynu iba v Nemecku. „Sme radi, že sme v ČEPS našli kompetentného a skúseného kupca, pre ktorého má naše podnikanie v oblasti skladovania plynu v ČR kľúčový strategický význam. To poskytuje zamestnancom istotu a tiež príležitosť pokračovať v rozvoji spoločnosti a jej podnikania. RWE Gas Storage CZ je ziskovou a etablovanou spoločnosťou, ktorá hrá dôležitú úlohu v zabezpečená dodávok v ČR,“ uviedol Markus Krebber, CEO spoločnosti RWE AG.

Nákup v stredu schválila Vláda ČR. „ČEPS je výhradným národným prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorý zodpovedá za prenos elektriny a správny chod elektrizačnej sústavy, a teda aj za bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektriny v ČR. Jedná sa o spoločnosť, kde 100 % majetkových práv vykonáva prostredníctvom tamojšieho Ministerstva průmyslu a obchodu český štát. Nákup zásobníkov plynu prostredníctvom ČEPS je teda logickým krokom v rámci aktivít, ktoré vláda realizuje s cieľom ďalej posilňovať energetickú bezpečnosť ČR,“ vysvetlil Josef Síkela, český minister průmyslu a obchodu.

Prevádzkovatelia zásobníkov plynu a zásobníky v ČR v roku 2023

Zdroj: NET4GAS

Pre potreby Slovenska je využívaný podzemný zásobník na území ČR v moravskej obci Dolní Bojanovice. Tento zásobník je napojený na slovenskú plynárenskú sieť a využíva sa pre účely vyvažovania distribučnej siete, zároveň ponúka možnosti dodatočného zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov zemného plynu v domácnostiach. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť SPP Storage. Od roku 2024 by sa mal prepojiť s českou plynárenskou sieťou. SPP Storage už rozbehla stavebné práce. Viac informácií v tomto texte.