Analýza: Potenciál rozvoja OZE v regióne CEE je vysoký, ambície nízke

18.5.2023 15:25

Podľa analýzy think-tanku Ember, ktorá sa zaoberala potenciálom rozvoja nových OZE v strednej a východnej Európe (CEE), môžu krajiny tohto regiónu CEE prostredníctvom veternej a slnečnej energie znížiť ceny energií naprieč regiónom až o 29 %. Vyžaduje to však vyššie ambície všetkých krajín regiónu a aktívnejší prístup zo strany politikov a relevantných inštitúcií. Na príprave analýzy spolupracovala aj asociácia SAPI.

Zdroj: Freepik

Na príprave analýzy Ember spolupracovala aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „Kým krajiny západnej Európy ako Portugalsko, Holandsko či Dánsko plánujú dosiahnuť do roku 2030 až 80%-ný podiel OZE na domácej spotrebe elektriny, na Slovensku stále diskutujeme o tom, či by nám vlastne nestačilo aj tých 20 %. Nie sme však jedinou krajinou, ktorá za priemerom EÚ zaostáva, problematický je takmer celý región strednej a východnej Európy. Nízkymi ambíciami nášho regiónu však sabotujeme dekarbonizačné plány celej Európskej únie,“ uviedol Ján Karaba, riaditeľ SAPI.  

Zrýchleným prechodom na OZE by sa podľa analýzy zvýšila konkurencieschopnosť regiónu strednej a východnej Európy (CEE). Čoraz viac spoločností preferuje investície v krajinách s väčším podielom OZE, v ktorých majú možnosť aj uzatvárania dlhodobých zmlúv o nákupe zelenej elektriny (Power purchase agreement - PPAs). 

Ceny energií by mohli v regióne CEE klesnúť až o 29 %

Z obnoviteľných zdrojov pochádza v súčasnosti približne iba 20 % všetkej vyrobenej elektriny v regióne CEE. Podľa analýzy má však celý región strednej a východnej Európy potenciál navýšiť svoje kapacity OZE do roku 2030 až o 200 GW, čo by predstavovalo až 6-násobný nárast oproti súčasnému stavu.

„Ak by pribudlo dodatočných 200 GW, o ktorých hovorí analýza organizácie Ember, podiel OZE by mohol stúpnuť až na 63 %, čo by pocítili aj domáci odberatelia, keďže dokument hovorí o poklese cien elektriny naprieč regiónom až o 29 %. To by znamenalo výrazne nižšie náklady na elektrinu pre domácnosti, firmy či sociálne zariadenia,“ dodal Karaba.

Potreba investícií do distribučných a prenosových sústav

K naplneniu vyšších ambícií bude potrebné posilnenie prenosových a distribučných sústav, v SR aj v EÚ. „V rozpočte EÚ je pre tento účel vyhradených rádovo niekoľko miliárd eur a s časťou týchto prostriedkov môže počítaj aj Slovensko, za predpokladu, že jasne stanovíme náš zámer prispôsobiť sústavy rozvoju OZE. Rozvoj sústav by preto mal byť jedným z kľúčových opatrení v našich národných stratégiách, vrátane INEKP,“ uzavrel šéf SAPI. 

Stiahnite si analýzu EMBER.