Zvýšenie taríf za prepravu plynu? Trh reaguje na návrh firmy Eustream

28. 5. 2024

Zdraženie tranzitných poplatkov, ktoré od budúceho roku navrhuje spoločnosť Eustream, by mohlo podľa niektorých účastníkov trhu znížiť atraktivitu nákupu kapacity, ktorej výsledkom by bol pokles obchodovania plynu cez územie SR. 

Zdroj: EPH

Spoločnosť Eustream spustila 11. marca 2024 konzultáciu ohľadom metodiky určovania referenčných cien za prístup do tranzitnej siete a prepravu zemného plynu na území SR. V dokumente navrhuje  zásadné zvýšenie prepravných poplatkov. Najväčšie zdraženie by sa týkalo prepravných bodov  Lanžhot, Baumgarten a Výrava. Domáci prevádzkovateľ ukončil predmetný konzultačný proces 11. mája 2024. Rozhodujúce slovo však bude mať ÚRSO. 

Od 1. januára 2025 navrhuje spoločnosť Eustream zavedenie systému plávajúcich cien na všetkých vstupných a výstupných bodoch. V súčasnosti sa z pohľadu regulácie využíva princíp cenového stropu (tzv. price-cap), ktorý je založený na systéme pevnej ceny. Navrhovanú zmenu zdôvodňuje firma aktuálnym dianím, najmä prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, dôsledkom čoho je zásadný pokles objemu prepraveného plynu cez územie SR.

Systém plávajúcich cien navrhuje aplikovať na všetky vstupné a výstupné body a pre všetky zmluvy. Spoločnosť patriaca do portfólia holdingu EPH chce zaviesť metodiku poštovej známky, po ktorej nasleduje sekundárna úprava založená na porovnaní (benchmarking).

V metodike poštovej známky sa referenčné ceny vypočítajú ako podiel celkového množstva kapacitnej časti povolených výnosov, rozdelené na vstupnú a výstupnú časť, a príslušnej predpovedanej zmluvnej kapacity. Podľa Eustream táto metodika zohľadňuje skutočné náklady. Jej využitím sa podľa prepravcu minimalizuje uplatňovanie krížových dotácií.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať