Znižovanie metánových emisií zasiahne sektor ropy, plynu aj uhlia

9. 2. 2022

V rámci EÚ sa rokuje o podobe prvej legislatívy na zníženie emisií metánu, z ktorých pätina pochádza z energetiky. Budú sa podrobne monitorovať v procese dovozu fosílnych palív a tiež merať, reportovať a overovať na úrovni zdrojov v ropnom, plynárenskom aj uhoľnom odvetví. V prípade baní sa majú nové pravidlá vzťahovať na prevádzkované lokality, ktoré čaká ukončenie činnosti, ale tiež na uzavreté a opustené uhoľné bane. 

Zdroj: Freepik

Hoci prvú stratégiu pre redukciu emisií metánu predstavila Európska komisia už v roku 1996, pri politikách znižovania emisií skleníkových plynov sa pozornosť donedávna zameriavala takmer výlučne na emisie oxidu uhličitého. Pritom metán (CH4) sa počas 20-ročného pôsobenia v atmosfére vyznačuje 84-krát väčším potenciálom globálneho otepľovania než oxid uhličitý. Taktiež je prekurzorom pre vznik ozónu.

Na pozadí Európskej zelenej dohody sa klimatické úsilie posúva čoraz viac k obmedzeniu metánových emisií. V októbri 2020 Európska komisia predstavila novú stratégiu pre metán, v ktorej sa zamerala na riešenie emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou. Tie tvoria takmer 60 % celkového metánu v atmosfére. V prípade EÚ najväčšia časť – až 53 % antropogénnych emisií má pôvod v poľnohospodárstve, ďalších 26 % z odpadu a 19 % z energetiky.

Podľa údajov SHMÚ objem emisií metánu v energetike za posledných 30 rokov klesol viac než štvornásobne. V roku 2020 metán tvoril 8,8 % celkových emisií skleníkových plynov na Slovensku. Energetika vrátane dopravy a domácností sa na emisiách metánu podieľala dvadsiatimi percentami, a to vo výške 670,78 Gg (kilo tony) CO2 ekv. Šlo najmä o emisie vznikajúce pri ťažbe hnedého uhlia a distribúcii zemného plynu. Do evidovaného objemu však nie sú započítané emisie metánu vznikajúce pri preprave a ťažbe dovážaných fosílnych palív.

Zdroj: SHMÚ

V decembri 2021 Brusel predstavil návrh nariadenia o znižovaní emisií metánu práve v odvetví energetiky. Jeho cieľom je znížiť emisie metánu z fosílnych palív vyťažených alebo spotrebovaných v Únii, čo prispeje k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. 

Reportovanie, zákaz únikov a transparentnosť

Návrh nariadenia obsahuje pravidlá a povinnosti pre presné meranie, reportovanie, vykazovanie a overovanie metánových emisií na úrovni zdrojov, ako aj povinné zisťovanie únikov a ich odstraňovanie v plynovodoch či zásobníkoch a obmedzenia procesov ventingu (zámerné odplyňovanie) a flaringu (spaľovanie nadbytočnej suroviny pri ťažbe).

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať