Zlaté časy prosumerov? Návrh novely zákona o podpore OZE je na svete

6. 12. 2021

Podmienky pre rozvoj výroby zelenej elektriny v lokálnom zdroji na Slovensku by sa mali výrazne zlepšiť. Predpokladá to návrh novely zákona o podpore OZE a VÚ KVET, ktorú rezort hospodárstva predložil do pripomienkového konania a prináša zásadné zmeny v oblasti elektroenergetiky. Čo čaká samospotrebiteľov?

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva (MH) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania očakávaný návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET). Cieľom predloženého materiálu je implementovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (RED II) a nariadenia EÚ o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. Novela so sebou prináša aj úpravu zákona o tepelnej energetike a revíziu paragrafov zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Rozsiahly materiál MH sa dotýka mnohých oblastí. V návrhu nájdeme napríklad nové kritériá udržateľnosti pre palivá z biomasy, ktoré sa používajú na výrobu elektriny a vykurovanie. Transpozíciou sa zvyšuje minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v oblasti dopravy, ktoré sú vyrábané v nových zariadeniach.

Novela zavádza do legislatívy úplne nový termín obnoviteľný plyn a zavádza a právny rámec vydávania záruk ich pôvodu. Doklad o tom, že pri výrobe plynu bola použitá elektrina z OZE, bude možné zárukami pôvodu, ktoré by mala vydávať spoločnosť SPP - distribúcia. Prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete zriadi register obnoviteľných plynov. Problematike záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny sme sa detailne venovali v tomto článku.

Návrh legislatívy prináša viacero zmien v elektroenergetike

V ére rastúcich cien energií hľadajú aj slovenské domácnosti rôzne cesty, ako ušetriť na platbách za elektrinu. K stále populárnejším možnostiam patrí inštalácia fotovoltických panelov na strechu svojich domov, stále častejšie v kombinácii s batrériovým systémom. V prípade samospotrebiteľov dochádza v predloženom návrhu zákona k úprave ustanovení týkajúcich sa lokálneho zdroja. V súčasnosti jeho inštalovaný výkon nemôže presiahnuť 500 kW, ale elektrina sa môže vyrábať výlučne za účelom pokrytia vlastnej spotreby. Uvedená výkonová hranica sa má zrušiť. Maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja bude môcť byť najviac vo výške maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. Zmena mala prejaviť zvýšením inštalácií lokálnych zdrojov vo vyšších výkonových hodnotách.

Aktívny odberateľ vyrábajúci elektrinu v lokálnom zdroji bude môcť po novom predávať prebytky do sústavy. Novela zavádza toto právo v zmysle požiadavky smernice EÚ. Podmienkou pre uplatnenie práv výrobcu v lokálnom zdroji bude uzavretie zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, splnenie obchodných a technických podmienok a oprávnenie na dodávku elektriny. V súčasnosti je možné využitie distribučnej sústavy v rozsahu najviac 10 % z inštalovaného výkonu zariadenia. Po novom sa zvýši hranica maximálnej rezervovanej kapacity na 50 % z celkového inštalovaného výkonu, prostredníctvom ktorého sa umožňuje výrobcovi z lokálneho zdroja dodávať elektrinu do sústavy.

Oslobodenie z platieb TPS ohraničené výškou spotreby

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať