Zelená elektrina: Keď regulácia ani trh nestíhajú, nastúpi marketing

25.11.2019

Garantovaná dodávka elektriny zo slovenských obnoviteľných zdrojov naráža na legislatívne a regulačné mantinely. Do hry vstupujú neuznané náklady, strata podpory, environmentálne ladená spoločenská atmosféra a obmedzený boj o zákazníka. Ak si odberatelia neinštalujú vlastný zdroj, môžu si vybrať z ponuky pár dodávateľov. Tí sú však u nás výnimkou.

Zdroj: Freepik

Greenlogy – nová značka, ktorá má symbolizovať prvého slovenského dodávateľa výlučne zelenej elektriny. Novú kampaň spustila spoločnosť TWINLOGY, ktorá takto zastrešila svoj nedávno založený odštepný závod. Domácnostiam sľubuje ako prvý dodávateľ elektrinu s garanciou 100 percentnej výroby z obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Odberatelia si však priplatia, a to bez ohľadu na to, koľko elektriny v skutočnosti spotrebujú.

Prvý?

Iný alternatívny dodávateľ MAGNA ENERGIA už v roku 2014 začal ponúkať aj dodávku elektriny „výlučne z tuzemských“ OZE s tým, že ju má na nasledujúce roky zaistenú pre všetkých svojich odberateľov v segmente domácnosti a čiastočne aj pre firmy.

Generálny riaditeľ spoločnosti Martin Ondko nám potvrdil, že tento produkt majú stále v ponuke. „Pre domácnosti, ktorých žiaľ pre nedostatočné konkurenčné a preregulované prostredie nemáme veľa (cca 6000 odberateľov), už roky dodávame elektrinu výlučne z OZE,“ uviedol pre informačný portál energoklub.sk.

„Nakupujeme spolu s elektrinou od vybraných dodávateľov aj záruky o pôvode elektriny. Ponúkame ju odberateľom, ktorí sú ekologicky mysliaci a chcú mať čistú energiu, alebo ju nakupujú aj z ekonomického dôvodu, t. j. oslobodenia od spotrebnej dane,“ vysvetlil.

Na otázku či ide o dodatočne spoplatnený produkt šéf spoločnosti MAGNA ENERGIA reagoval, že náklady na nákup záruk pôvodu elektriny zohľadňujú v ponukovej cene. „Odberateľ si sám vie vyhodnotiť cenu, za ktorú bude mať tzv. čistú elektrinu,  alebo za ktorú popri čistej elektrine získa aj odpustenie od spotrebnej dane,“ uviedol Ondko.

Treba však dodať, že argument o odpustení spotrebnej dane platí len v prípade firiem či inštitúcií, keďže dodávka elektriny, ktorá je používaná koncovým odberateľom v domácnosti, je všeobecne zo zákona oslobodená od spotrebnej dane.

Nový hráč

Šéfa spoločnosti TWINLOGY Petra Kalmana sme sa opýtali na terajšiu propagovanú službu Greenlogy. Uviedol, že projekt oficiálne spustili 14.10.2019 s tým, že je v testovacej fáze. „Ostrá prevádzka je naplánovaná na 1. 1. 2020,“ uviedol pre informačný portál energoklub.sk.

Zatiaľ túto novú službu ponúkajú výhradne domácnostiam, a to ako samostatne spoplatnenú podpornú energetickú službu. Mesačne si za tzv. Zelený energetický manažment (ZEM) odberateľ priplatí 1,80 € s DPH, a to bez ohľadu na reálny odber elektriny. Rovnaký príplatok za ZEM mesačne zaplatí jednočlenná domácnosť so spotrebou 1000 kWh, aj veľká domácnosť s 10-násobne väčšou spotrebou, ktorá elektrinu používa na vykurovanie i ohrev vody.

Cena za novú službu sa pripočítava k cene za združenú dodávku elektriny, ktorá kopíruje cenník TWINLOGY a tieto služby nie je možné poskytovať samostatne.

Zelený pôvod

Zatiaľ čo MAGNA ENERGIA dokladuje dodávku zelenej elektriny prevedenými zárukami, ktoré má podľa posledných údajov nakúpené najmä z vodných elektrární spoločnosti Slovenské elektrárne, TWINLOGY má podľa údajov ÚRSO nakúpené záruky na elektrinu pochádzajúcu zo zariadení v Poľsku.

Šéf Greenlogy v tejto súvislosti upozornil na problémy vykazovania záruk pôvodu u nás.

„Pre projekt Greenlogy v roku 2019 reálne vykupujeme elektrinu z niekoľkých slovenských bioplynových a fotovoltických inštalácií, čo vieme preukázať zmluvami, faktúrami a v zmysle toho teda komunikujeme garanciu dodávky zelenej elektriny vyrobenej výhradne na Slovensku,“ uviedol Kalman. Energetický mix Greenlogy má byť v tomto roku 74 % bioplyn a 26 % slnko. „Pre rok 2020 to bude 100 % biomasy,“ dodal.

„Žiaľ, nezmyselne nastavená legislatíva neumožňuje takto vyrobenú elektrinu potvrdiť zárukami pôvodu elektriny z OZE,“ upozornil Peter Kalman. „Aj keď teda budeme dodávať elektrinu vyrobenú výlučne zo slovenských OZE, pre administratívne účely budeme musieť zabezpečiť obstaranie dostatočného množstva záruk pôvodu z iných zdrojov. V tomto prípade teda nastáva klasická slovenská absurdita, kedy výrobný zdroj reálne produkujúci zelenú elektrinu na Slovensku nie je pre účely zákona schopný preukázať svoj pôvod.“

Skutočne domáce zdroje

Keďže TWINLOGY a ich nový odštepný závod patria do skupiny Arca Capital, podľa našich informácií majú vyššie uvedené zmluvy uzavreté so zdrojmi, ktoré sú v široko rozvetvenom portfóliu práve tejto skupiny a ide najmä o fotovoltické a bioplynové elektrárne. Už pred dvoma rokmi skupina avizovala, že prostredníctvom podielového fondu Nova Green Energy spravovala aktíva za takmer 74 miliónov eur a stala sa „na Slovensku pravdepodobne najväčším prevádzkovateľom obnoviteľných zdrojov“.

Vlani táto investičná skupina okrem iného majetkovo vstúpila aj do firiem Bioenergy v Bardejove a Topoľčanoch, ktoré prevádzkujú najväčšie zdroje na výrobu elektriny (a tepla) z biomasy na Slovensku. Práve tieto dva zdroje stáli ešte v roku 2014 na začiatku tzv. kauzy biomasaker, ktorá sa týka spaľovania kvalitnejšieho dreva než povoľujú predpisy.

Pôvod biomasy z drevospracujúceho odpadu a energetického porastu je po silnom lobingu environmentálnych aktivistov a po poslednej novele zákona o podpore OZE ostro sledovaný. Zaujímali sme sa preto, ako Greenlogy kontroluje jej pôvod.

Peter Kalman poukázal na vyhlásenie od výrobcu elektriny, resp. dodávateľ biomasy v súlade s novým znením vyhlášky ÚRSO 490/2009. „Nakoľko platná legislatíva predpisuje pre výrobcov z biomasy pravidlá, za ktorých porušenie hrozí odobratie doplatku, myslím že, ak výrobca splní tieto podmienky je to aj pre Greenlogy dôkaz, že pôvod dreva je v poriadku a elektrinu vyrobenú v takomto zdroji môžeme použiť pre projekt Greenlogy,“ uviedol. „Zároveň spolupracujeme s renomovanou audítorskou spoločnosťou, ktorá nám s overením pôvodu a splnením podmienok výrobcu pomôže,“ podotkol.

Inšpirácie spoza hraníc

Dodávatelia tzv. zelenej elektriny už niekoľko rokov fungujú v zahraničí. Otvorene priznávajú, že do zásuvky odberateľovi v skutočnosti prúdi rôznorodý, tzv. šedý mix energie, keďže elektrina z jednotlivých zdrojov sa nedá nijako oddeliť a pochádza hlavne z geograficky najbližších výrobných zdrojov.

„Rozsvietená žiarovka svieti stále rovnako, ale dôležitý je zdroj, odkiaľ elektrina pochádza. Tým, že naši výrobcovia dodávajú elektrinu vyrobenú 100 % z obnoviteľných zdrojov, sa do siete dostáva viac čistej energie,“ uvádza napríklad český dodávateľ Nano Green, ktorému garanciu zeleného pôvodu overuje audit PwC. „Hoci sa teda vaše spotrebiče budú rozsvecovať zmiešanými zdrojmi, celá sieť bude o niečo zelenšia, “ argumentuje.

V Nemecku, ktoré razí politiku zelených zdrojov, existuje viacero nezávislých schém certifikácie a značiek zelenej elektriny, napr. Grüner Strom Label či OK Power.

Čoraz širšia ponuka dodávky zelenej elektriny je aj vo Francúzsku, kde je podobne ako na Slovensku hlavným zdrojom v energetickom mixe jadro a najrozšírenejším obnoviteľným zdrojom sú veľké vodné elektrárne. V roku 2016 si elektrinu z OZE od dodávateľa zvolilo 1,6 milióna francúzskych zákazníkov, pričom firmy okrem ekológie priamo ponúkajú aj percentuálne zníženie ceny oproti regulovanej tarife.

Dodávatelia v spomínaných krajinách elektrinu z OZE neposkytujú ako nadstavbu k bežnej dodávke, ale ako integrálnu službu bez dodatočného spoplatnenia. V online kalkulačkách si môže odberateľ odhadnúť cenu a pri porovnaní zverejnených cenníkov, napr. aj v prípade zeleného dodávateľa v ČR s niektorými „bežnými“ dodávateľmi, vychádza zelená elektrina lacnejšie.

Kameňom úrazu sa na Slovensku javí byť najmä zošnurovaná vecná a cenová regulácia. Vyhláška ÚRSO 18/2017 výslovne ustanovuje, čo sa započítava do ekonomicky oprávnených nákladov a tiež podklady predkladané v cenovom návrhu pre domácnosti a malé podniky. Parametre motivujúce k dodávke energie z ekologickejších zdrojov chýbajú.

Obchodovanie so zelenými zárukami

Záruky pôvodu sa stali na Slovensku obľúbeným nástrojom pre dodávateľov elektriny najmä kvôli oslobodeniu od spotrebnej dane. Avšak v rámci cenovej regulácie nie sú náklady na nákup záruky uznané.

Pre výrobcov elektriny sú naopak novým zdrojom príjmu. Napríklad štátna Vodohospodárska výstavba za minulý rok vykázala tržby z predaja záruk pôvodu elektriny vo výške 705 tisíc eur, čo bolo 10-násobne viac než rok predtým. Zatiaľ čo v roku 2018 prevádzala záruku pôvodu za cenu pod 40 centrov za 1 MWh, v tomto roku sa ich cena pohybovala okolo 75 centov za 1 MWh (bez DPH).

Vyššie spomínaná potreba dokladovať domácu zelenú elektrinu zárukami pôvodu zo zahraničia primárne vyplýva zo straty podpory doplatkom. Túto podporu financujú všetci odberatelia elektriny vo svojich účtoch v tarife za prevádzkovanie systému (TPS).

Na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke pôvodu elektriny z OZE, sa totiž podľa § 7a ods. 7 zákona 309/2009 podpora doplatkom nevzťahuje. To isté platí podľa § 8a ods. 7 aj pre elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kogeneráciou.

Ako však ukázala živá diskusia na seminári SAPI, ktorý sa konal začiatkom novembra, časť výrobcov z OZE sa týmto ustanovením zákona dosiaľ neriadila a nepostupovala ani v súlade so zákazom súbehu rôznych podpôr (doplatok + oslobodenie od spotrebnej dane). Zdá sa, že doterajší systém kontroly zlyhal.

Od budúceho roka bude záruky pôvodu vydávať OKTE v elektronickej podobe pre každú MWh elektriny na žiadosť výrobcovi elektriny, avšak len ak nejde o elektrinu, na ktorú si žiadateľ uplatnil doplatok alebo príplatok. Ak si teda výrobca uplatní právo na takúto podporu, nebude mať nárok na záruku pôvodu a nebude ňou ani môcť dokladovať colnému úradu splnenie podmienky pre oslobodenie od spotrebnej dane. Ak výrobca nevyužije vydanú záruku, OKTE ju obdobne ako je to v iných európskych krajinách, umiestni na obchodnú platformu. Slovenský operátor trhu plánuje peniaze získané z aukcií použiť na zníženie TPS.

Francúzski odborníci z Ekonomickej univerzity v Toulouse zhodnotili, že hoci záruky pôvodu nie sú finančnou pákou pre prechod na zelenú energiu, mohlo by sa to zmeniť, ak by čoraz viac odberateľov požadovalo zelenú elektrinu. Silnejší dopyt po zárukách by mohol zvýšiť ich cenu a podnietiť k investíciám do technológií OZE. Vo svojom nedávno publikovanom článku tiež porovnali environmentálny vplyv dvoch prístupov - dodávky zelenej elektriny a prosumera, ktorý si vyrába časť elektriny z vlastného solárneho panelu.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK